Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Tater,  Odborník na aplikaci náušnic a ostatních ozdob,  Piercer,  Odborník na trvalý make-up

Podřízené specializace

Tatér , Piercér , Odborník na permanentní make-up

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101026

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na těle nebo obličeji a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

  • Porušování integrity lidské kůže tetováním a aplikací ozdob.
  • Aplikace ozdobných motivů tetováním do lidské kůže.
  • Aplikace náušnic a ostatních ozdob do lidské kůže.
  • Aplikace permanentního make-upu na rty, oční víčka a obočí.
  • Korekce rtů, obočí a vrozených i získaných vad pokožky.
  • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
  • Dodržování dezinfekčního řádu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.