Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro péči i o pacienty ve vybraných klinických oborech poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v jednotlivých klinických oborech podle svého zaměření.

Pracovní činnosti

 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s diabetem mellitem.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s chronickým plicním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním zažívacího traktu.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty se striemi.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.