Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný technik železniční dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční a kolejová doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Diplomovaný technik železniční dopravy

Podřízené specializace

Strojmistr železniční dopravy , Výpravčí , Dispečer železniční dopravy , Kontrolor vozby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5347

Datum zveřejnění

11. 11. 2011

Charakteristika

Samostatný technik železniční dopravy samostatně zabezpečuje určenou část železničního provozu.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení činnosti obsluhy hnacích vozidel, lokomotivních čet a provozních zaměstnanců depa.
  • Řízení, organizace a kontrola posunu a vlakotvorných prací.
  • Řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu stanice nebo v určeném úseku trati.
  • Řízení a kontrola hospodaření s nákladními vozy.
  • Řízení sledu vlaků.
  • Kontrola stavu železničních kolejových vozidel.
  • Kontrola práce provozních pracovníků.
  • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Doprava RVP 37-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.