Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Potápěč

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Potápěč pracovní , Potápěč operátor

Příbuzná povolání

Četař ozbrojených sil ČR , Desátník ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101716

Datum zveřejnění

11. 11. 2011

Charakteristika

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarických prací.
 • Realizace pracovního úkolu a technologického postupu potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zajištění a vymezení bezpečného pracoviště pro provádění potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Sestavení pracovní skupiny v odpovídajícím počtu pracovníků s odpovídající kvalifikaci pro bezpečné a kvalitní provedení prací.
 • Určení vhodné techniky a výstroje a kontrola jejího stavu před každým použitím.
 • Určení a kontrola komunikačního systému před každým použitím.
 • Zajištění bezpečnostních a dalších předpisů a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito předpisy před zahájením potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zabezpečení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, dle zvláštního předpisu.
 • Odborné práce při řešení krizových situací na vodě, pod vodou, nebo při povodních.
 • Vedení příslušné dokumentace provedených prací.
 • Potápěčské práce v prostředí bez volné hladiny, v uzavřených prostorách a pod ledem.
 • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu nebo okolního prostředí – hyperbarické práce.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.