Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Opravář zemědělských strojů

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

zemědělská mechanizace

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin , Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat , Opravář malé zemědělské mechanizace

Další odborné směry S2

povrchová úprava kovů i nekovových materiálů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100219

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Opravář zemědělských strojů provádí práce při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení, motorových vozidel a technologických linek v zemědělské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Čtení a využití technické dokumentace.
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti.
 • Ruční a strojní obrábění technických materiálů, tváření za tepla a tepelné zpracování.
 • Ruční svařování kovových materiálů plamenem a elektrickým obloukem.
 • Údržba a opravy strojů, zařízení, technologických linek, mobilních energetických prostředků v zemědělské výrobě.
 • Montáž a seřizování strojů, zařízení a technologických linek v zemědělské výrobě.
 • Renovace opotřebených součástí zemědělských strojů a zařízení.
 • Vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů.
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží strojních součástí.
 • Řízení a obsluha motorových vozidel v zemědělské výrobě.
 • Vedení provozní evidence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Opravář zemědělských strojů RVP 41-55-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.