Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obsluha železniční nákladní dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Tranzitér , Posunovač , Vedoucí posunu , Tranzitér přípravář , Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100975

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Obsluha železniční nákladní dopravy vykonává posun nebo zabezpečuje řízení posunu v přiděleném obvodu železniční stanice, depa kolejových vozidel nebo vlečky, provádí komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin a evidenci železničních vozů, vykonává nebo řídí práce při sestavování, řazení a odbavování nákladního vlaku a který vykonává činnost vlakového doprovodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání posunu.
 • Kontrola průvodních listin.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Vyhotovování a vedení vlakové dokumentace.
 • Provádění prohlídky železničních vozů.
 • Provádění zkoušek brzd.
 • Kontrola ionizujícího záření.
 • Vážení železničních vozů.
 • Obsluha přenosové a výpočetní techniky, informačního systému.
 • Obsluha a odbavení nákladního vlaku.
 • Operativní řešení odchylných případů při přepravě zboží, vozových zásilek.
 • Vedení evidence o došlých a odeslaných vozech.
 • Vykonávání komerčních a přepravních prohlídek železničních vozů.
 • Řízení posunovačů a lokomotivních nebo dopravních čet.
 • Vyhotovování podkladů pro řízení posunu.
 • Přebírání kontrola a zpracování průvodních listin nákladních železničních vozů.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Sestavování a rozřazování železničních vozů, přestavných jízd.
 • Řízení záchranných prací při mimořádných událostech.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Železničář RVP 37-52-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.