Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Obsluha wellness centra

Odborný směr:

Pohostinství a cestovní ruch

Odborný podsměr:

wellness

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Obsluha sauny , Obsluha fitness centra , Obsluha solária

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101015

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Obsluha wellness centra zajišťuje provoz wellness centra určeného k regeneraci a poskytuje klientům poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání dozoru nad návštěvníky wellness centra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků wellness centra.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Zajišťování pitného režimu pro návštěvníky.
 • Poskytování poradenství ke způsobu cvičení na posilovacích strojích.
 • Poskytování poradenství v oblasti prodeje doplňků stravy.
 • Prodej doplňků stravy.
 • Poskytnutí poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Manipulace se solárními trubicemi dle předpisů.
 • Výměna solárních trubic, výbojek, startérů a filtrů.
 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování.
 • Kontrola hygienického stavu a čistoty vody v ochlazovacím bazénku.
 • Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Kuchař - číšník RVP 65-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.