Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obsluha wellness centra

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

wellness

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Obsluha solária , Obsluha fitness centra , Obsluha sauny pro předškolní a školní zařízení , Obsluha sauny pro děti a dospělé

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101015

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Obsluha wellness centra zajišťuje provoz wellness centra určeného k regeneraci a poskytuje klientům poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání dozoru nad návštěvníky wellness centra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků wellness centra.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Zajišťování pitného režimu pro návštěvníky.
 • Poskytování poradenství ke způsobu cvičení na posilovacích strojích.
 • Poskytování poradenství v oblasti prodeje doplňků stravy.
 • Prodej doplňků stravy.
 • Poskytnutí poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Manipulace se solárními trubicemi dle předpisů.
 • Výměna solárních trubic, výbojek, startérů a filtrů.
 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování.
 • Kontrola hygienického stavu a čistoty vody v ochlazovacím bazénku.
 • Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.