Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Podřízené specializace

Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů , Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102083

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Charakteristika

Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli provádí montáž, údržbu a opravy vnějších potrubních rozvodů z oceli.

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Čtení údajů z technologických postupů
 • Dodržování hodnot parametrů v rámci osvědčení izolatéra
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
 • Kontrola a drobná údržba pracovních nástrojů
 • Kontrola a příprava materiálů pro výstavbu
 • Kontrola dodaných materiálů
 • Kontrola dodržování zásad BOZP a PO
 • Kontrola stavební připravenosti (zemních prací, stavebních prací)
 • Krácení trubního materiálu, příprava segmentů
 • Měření koncentrace ovzduší při provádění prací
 • Měření kvality provedené izolace předepsanými přístroji
 • Montáž závitových spojů, přírubových spojů, uzávěrů a armatur
 • Nakládání s odpady
 • Odebírání vzorků při odplyňování a odvzdušňování p
 • Odstavování funkčního potrubí z provozu
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů
 • Provádění svařovacích prací a konečná úprava svarů
 • Provedení izolace potrubí dle předepsané technologie
 • Provedení základního pojivového nátěru
 • Přenos identifikačních znaků atestovaných materiálů
 • Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy
 • Příprava pracoviště a pracovních strojů
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu, WPQR, WPS
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky
 • Příprava spáry pro sváření
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení
 • Stanovení postupu a způsobu práce, dle technologických postupů
 • Uzavírání potrubí pod plynem
 • Vizuální kontrola provedené izolace
 • Vlastní provedení svárového spoje
 • Vpouštění plynu do potrubí
 • Výběr a použití vhodných ochranných osobních pomůcek
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Instalatér RVP 36-52-H/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 332 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 968 Kč do 37 456 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 856 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 452 Kč do 29 613 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 658 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 085 Kč do 40 351 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 207 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 977 Kč do 42 120 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 922 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 668 Kč do 31 759 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Potrubáři (CZ-ISCO 71265)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 160 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 029 Kč do 36 383 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Svářeči (CZ-ISCO 72121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 806 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 183 Kč do 40 378 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zemních a příbuzných strojů (CZ-ISCO 83422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 638 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 031 Kč do 41 053 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 038 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 668 Kč do 31 759 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.