Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Instruktor Body and Mind

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

sport

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Další odborné směry S2

péče o tělo

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101762

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Instruktor Body and Mind vede lekce skupinových cvičení zaměřených na komplexní harmonizaci těla a ducha pomocí ucelených systémů cvičení jako je pilates a powerjóga.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice - držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného programu pro skupinovou a individuální lekci vedenou technikou Pilates.
 • Sestavení vhodného programu skupinové i individuální lekci powerjógy.
 • Správné vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložkách různých úrovní včetně korekcí nesprávného provedení konkrétních cviků.
 • Správné předvedení a vysvětlení pozic powerjógy včetně korekcí nesprávného provedení cviků.
 • Vedení skupinové i individuální lekce pilates na základě znalostí anatomie, biomechaniky pohybu, kardiovaskulárního systému a funkční přístupu k posilovacímu tréninku.
 • Vedení skupinové i individuální lekce powerjógy na základě znalostí anatomie, biomechaniky pohybu, kardiovaskulárního systému a funkční přístupu k posilovacímu tréninku.
 • Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek (over ball, body ball, bosu, roller, flexi-band ad.).
 • Modifikace cviků pilates pro specifické skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
 • Modifikace cviků powerjógy pro specifické cílové skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.)
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Gymnázium se sportovní přípravou RVP 79-42-K/x1 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.