Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

dřevařská prvovýroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (NSP 2)

Detailní informace

Charakteristika

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů. Zhotovuje jednoduchá bednění a sestavuje systémová bednění.

Pracovní činnosti

 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení
 • Kontrola kvality výrobků
 • Pomoc při obsluze dřevozpracujících výrobních zařízení
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení
 • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění
 • Zhotovení jednoduchého bednění
 • Montáž systémového bednění a použití jeho příslušenství
 • Údržba a jednoduché opravy systémového bednění
 • Zaznamenávání výsledků práce

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Dřevařská výroba RVP 33-57-E/01 nejvhodnější
Zpracovatel dřeva RVP 41-57-H/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.