Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Bankovní pracovník

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Pracovní činnosti

 • Jednání s klienty při realizaci bankovních produktů, obchodů a služeb poskytovaných peněžním ústavem.
 • Zajišťování obsluhy bankovních sejfů a trezorů.
 • Zajišťování bezhotovostního platebního styku.
 • Provádění pokladní hotovostní operace v příslušné měně na základě písemných příkazů, dobropisů nebo výměnu peněz.
 • Zajišťování depozitních a platebních produktů a služeb v tuzemské i zahraniční měně.
 • Provádění směnárenské operace v tuzemské a zahraniční měně.
 • Realizace spotřebitelských a hypotečních úvěrů.
 • Kontrola a potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací.
 • Zajišťování dokumentace pro poskytování úvěrů a bankovních záruk.
 • Zajišťování provozu, údržby a rozvoj systému platebních karet.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika.
 • Zajišťování informační služby klientům.
 • Zajišťování dokumentace a základních činností správy úvěrového portfolia a systému bankovního zpracování.
 • Přípravné a organizační práce při realizaci a vypořádání obchodů s cennými papíry.
 • Akviziční, prodejní a distribuční činnosti v oblasti nových emisí.
 • Příprava dat a podkladů pro analýzy k obchodování s cennými papíry.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.