Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Animátor volnočasových aktivit

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pedagog volného času,  Vedoucí zájmového kroužku

Podřízené specializace

Indoor animátor , Outdoor animátor

Další odborné směry S2

služby pro domácnosti a firmy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102608

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Animátor volnočasových aktivit organizuje a realizuje volnočasové aktivity s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu člověka ve všech fázích jeho vývoje.

Pracovní činnosti

  • Tvorba činností a programů ve volném čase.
  • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Organizace činností a programů ve volném čase.
  • Realizace činností a programů ve volném čase.
  • Vyhledávání vhodného prostředí a vytváření zázemí pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Propagace aktivního životního stylu a realizovaných aktivit ve volném čase.
  • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
  • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
  • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Pedagogické lyceum RVP 78-42-M/03 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.