Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Do vyhledávacího pole zadejte název povolání a zobrazí se vám příklady prací ze soukromého a veřejného sektoru a jejich zařazení do mzdových tarifů a platových tříd. Informace o použitých tarifních stupních a platových třídách naleznete zde.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením
        struktury CZ-ISCO
Více informací

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu
Více informací

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou
Více informací

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání
Více informací