Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 327 popsaných povolání a jejich specializací

Pro názvy povolání a specializací je uváděn mužský tvar podstatného jména, jedná se vždy o variantu pro obě pohlaví, přechýlené tvary nejsou používány.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

26551 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Národní soustava povolání rozšiřuje popis povolání o digitální kompetence

Pandemie koronaviru způsobila velké změny v požadavcích na odborné kompetence potřebné k výkonu povolání. Do popředí se dostávají „kompetence budoucnosti“, jako je schopnost rychle se přizpůsobit, učit se novým věcem, kritické myšlení a zejména ovládání digitálních technologií. Na požadavky trhu práce zareagovala také „Národní soustava povolání“, veřejně dostupná databáze povolání. Ve spolupráci se zástupci projektu „DigiKatalog“ budou u popisů povolání postupně definovány i digitální kompetence.

celý článek
Ikona kalendář

Změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Novela zákoníku práce vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, která vstoupila v platnost 30. července, přinesla několik zajímavých změn. Některé novinky se dotýkají i problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava vejde v platnost od 1. ledna příštího roku.

celý článek