Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 165 popsaných povolání a jejich specializací

Pro názvy povolání a specializací je uváděn mužský tvar podstatného jména, jedná se vždy o variantu pro obě pohlaví, přechýlené tvary nejsou používány.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

27135 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Připomínkové řízení výstupů projektu Kompetence 4.0 - kompetenční profily karet širokých povolání

V rámci projektu Kompetence 4.0 jsou za každý pilotní sektor zpracovávány sektorovými pracovními skupinami následující výstupy, které jsou postupně poskytovány k veřejnému připomínkování.

celý článek
Ikona kalendář

Projekt „Kompetence 4.0“ otevírá cestu modernizaci vzdělávání

Projekt „Kompetence 4.0“ vytváří nástroje a metodické postupy pro identifikaci nově využívaných kompetencí na trhu práce a rovněž zachycení trendů, ze kterých budou plynout kompetence budoucí. Vytváří systematické uspořádání kompetencí do kompetenčních pyramid. Inovační přístup k uspořádání a definování nových kompetencí má pozitivní přínos pro další rozvoj Národní soustavy povolání, pro kariérové poradenství a individuální poradenství a rozvoj uchazečů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, i do změny školského učiva.

celý článek