Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Využití Národní soustavy povolání pro zaměstnavatele a personalisty

Národní soustava povolání (NSP) je rozsáhlou databází popisů povolání, která se snaží svým uživatelům přiblížit aktuální požadavky a potřeby z pracovního trhu, přímo od spolupracujících expertů. Vzhledem k tomu, že NSP obsahuje skutečně velké množství nejrůznějších informací, může být obtížné se v nich rychle orientovat. Proto jsme vybrali hlavní oblasti, které vás jako zaměstnavatele či pracovníky zabývající se personalistikou mohou nejvíce zajímat. Neváhejte však sami objevovat i další v NSP dostupné informace nebo nám napište, co vás zajímá, a chcete doplnit.

Národní soustavu povolání je možné použít k vyhledání nejrůznějších informací o povoláních, kvalifikaci a celkově o pracovním trhu. Zde je několik konkrétních příkladů, jak využít soustavu povolání.

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením
        struktury CZ-ISCO
Více informací

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu
Více informací

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou
Více informací

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání
Více informací

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně
Více informací