Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

API

Systém NSP poskytuje JSON REST API rozhraní pro stažení dat, kompletní API dokumentaci lze nalézt zde:
v1.1 /api/doc/v1.1
v1.0 /api/doc/v1
v1 je také stále dostupné na adrese /api/doc

Pro kominikaci s API je nutné použít HTTP hlavičku:

'Accept':'application/json'

Novinky 11.2020:

  • API v1.1
    • /workUnit/{urlSlug}/competence je nyní rozdělena na kompetence podle typu {competences,softSkills,genericSkills}
    • Číselníky /lists jsou nyní deklarovány v dokumentaci api včetně modelů
    • Číselníky /lists/{competenceType, genericHardSkillLevel, specificHardSkillLevel} byly odstraněny
  • API CDK bylo stabilizováno a je dostupné od API v1.1 původní cesty /api/competence byly zrušeny
  • (Beta) API CDK nyní obsahuje diginální kompetence /cdk/digi api bude stabilizováno v Q1 2021