Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101791

Autolakýrník finální povrchové úpravy

Autolakýrník finální povrchové úpravy posuzuje kvalitu podkladových nátěrových vrstev před lakováním, dokáže správně určit požadovaný barevný odstín a namíchat ho pomocí míchacího zařízení a PC a aplikovat všechny technologické vrstvy lakovacích materiálů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Autolakýrník
Příbuzné specializace: Autolakýrník přípravář,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Posouzení kvality podkladových nátěrových vrstev.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Volba a použití vhodných podkladových materiálů, metalických a perleťových bází, vrchních barevných krycích laků a vrchních bezbarvých laků.
 • Aplikování všech druhů nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Obsluha veškerého technologického vybavení autolakovny.
 • Určení správného barevného odstínu vrchního laku karosérie vozidla a jeho namíchání.

CZ-ISCO

 • 71321 - Lakýrníci automobilů a jiných vozidel
 • 7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (CZ-ISCO 7132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 18 189 Kč 41 571 Kč 60 673 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 912 Kč 39 215 Kč 57 013 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 237 Kč 39 428 Kč 65 284 Kč - - -
Pardubický kraj 25 564 Kč 35 388 Kč 46 628 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 388 Kč 29 286 Kč 42 000 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 491 Kč 37 033 Kč 44 404 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 34 511 Kč -
71321 Lakýrníci automobilů a jiných vozidel 39 267 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) http://data.europa.eu/esco/isco/C7132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Autolakýrník 23-61-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce 2361H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Autolakýrník/autolakýrnice – finální povrchová úprava (23-019-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.E.1003 Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.1831 Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3831 Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.3832 Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.2832 Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.2831 Maskování vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2833 Aplikace lakovacích materiálů pomocí pneumatických stříkacích pistolí, seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.B.4832 Obsluha zařízení lakovny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.A.2101 Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0083 technologie nátěrů a stříkání vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0010 koloristika a kolorimetrie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.