Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102765

Pracovník odbytu

Pracovník odbytu zajišťuje sestavení zakázky na základě přijetí objednávky zajišťuje sestavení zakázky , vystavuje expediční a průvodní doklady, nutné pro expedici výrobků a zboží, odesláním či odvozem a odpovídá za správnost poskládání tohoto zboží dle chronologického seřazení, charakteristiky, obchodních závazků a požadavků odběratelů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Referent expedice, Pracovník expedice, Odbytář, Odbytový agent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem zakázky, sestavení zakázky dle objednávkového listu a dalších zadaných kritérií, balení zboží a příprava zboží na expedici.
 • Přichystání zakázky dle charakteru zboží – dodržení pravidel uložení zboží na paletu dle charakteristiky zboží.
 • Využití manipulační techniky pro přípravu zakázky.
 • Zajištění ochranných prvků zakázky před expedicí.
 • Vystavení průvodní dokumentace a vystavení výdejky zboží ze skladu.
 • Komunikace s odběrateli a dopravci.
 • Vedení a aktualizace databáze podporovaných odběratelů.
 • Sestavování pravidelného přehledu o množství realizovaných objednávek, včetně vyjádření chybovosti zakázek za dané období.

CZ-ISCO

 • 33311 - Odbytoví agenti
 • 3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti (CZ-ISCO 3331)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 131 Kč 40 839 Kč 66 149 Kč - - -
Středočeský kraj 29 962 Kč 39 928 Kč 66 304 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 669 Kč 38 189 Kč 59 854 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 412 Kč 38 239 Kč 52 388 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 049 Kč 34 751 Kč 59 177 Kč - - -
Ústecký kraj 22 598 Kč 35 528 Kč 56 993 Kč - - -
Liberecký kraj 24 854 Kč 41 114 Kč 66 021 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 158 Kč 34 773 Kč 50 896 Kč - - -
Pardubický kraj 25 239 Kč 34 869 Kč 52 404 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 584 Kč 35 499 Kč 64 685 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 040 Kč 35 746 Kč 56 359 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 509 Kč 35 760 Kč 60 865 Kč - - -
Zlínský kraj 22 532 Kč 31 199 Kč 48 922 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 518 Kč 36 343 Kč 53 563 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 37 706 Kč 33 699 Kč
33311 Odbytoví agenti 39 998 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti http://data.europa.eu/esco/isco/C3331

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu 6641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.A.6311 Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1311 Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8012 Vedení požadovaných evidencí (evidence objednávek, zákazníků, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2012 Jednání se zákazníkem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2001 Projednávání objednávek, popř. dalších podmínek při plnění objednávek s obchodními partnery 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2992 Vyřizování stížností a reklamací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.2003 Zpracovávání harmonogramů odbytu výrobků, zboží či služeb s přihlédnutím k možnostem organizace a požadavkům obchodních partnerů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.C.2001 Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.8951 Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4091 Obsluha strojů a zařízení určených pro pomocné, manipulační a obslužné práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0015 příjem zakázek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0013 inventarizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0032 balení zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.