Typ JP ID
Specializace 100904

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Printer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků hlubotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení hlubotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

CZ-ISCO

 • 73220 - Tiskaři
 • 7322 - Tiskaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tiskaři (CZ-ISCO 7322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 598 Kč 36 104 Kč 52 516 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 465 Kč 32 530 Kč 38 460 Kč - - -
Pardubický kraj 21 707 Kč 27 554 Kč 49 329 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 860 Kč 31 162 Kč 44 241 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 598 Kč 29 997 Kč 43 244 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7322 Tiskaři 30 188 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výroba vícebarevných časopisů na kotoučových strojích v hlubotisku. 8
Výroba náročných, vícebarevných obalů na hlubotiskových, kotoučových strojích. 8
Ovládání elektronického zařízení pro rytí a laserové vypalování v procesu zhotovení tiskových forem v hlubotisku. 7
Zhotovení a příprava tiskových forem, příprava tiskového stroje k tisku s využitím řídících datových souborů ve fázích zabarvení tisku a nastavení funkčních celků tiskového stroje. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích (34-012-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2916 Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.2917 Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.3053 Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4038 Příprava a seřízení hlubotiskových kotoučových strojů 3 Nutné
m16.B.1047 Dodržení normativu při tisku celé zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.6004 Dokončení tisku, předání zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4040 Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje 3 Nutné
m16.B.2026 Obsluha řídící (RIP) a rycí a laserové jednotky včetně periférií, nastavení rycího a laserového osvitového zařízení v hlubotisku 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné
m16._.0024 hlubotisk 3 Nutné
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 3 Nutné
m16._.0027 základní funkce a údržba tiskařských strojů 3 Nutné
m16._.0028 systémy a technologie integrované polygrafické výroby 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.