Typ JP ID
Specializace 100904

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Printer
Nadřízené povolání: Tiskař
Příbuzné specializace: Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na ofsetových archových strojích, Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na sítotiskových strojích, Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků hlubotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení hlubotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

CZ-ISCO

 • 73220 - Tiskaři
 • 7322 - Tiskaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Tiskaři (CZ-ISCO 7322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 15 208 Kč 19 469 Kč 38 444 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 350 Kč 28 007 Kč 39 649 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7322 Tiskaři 30 564 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výroba náročných, vícebarevných obalů na hlubotiskových, kotoučových strojích. 8
Výroba vícebarevných časopisů na kotoučových strojích v hlubotisku. 8
Ovládání elektronického zařízení pro rytí a laserové vypalování v procesu zhotovení tiskových forem v hlubotisku. 7
Zhotovení a příprava tiskových forem, příprava tiskového stroje k tisku s využitím řídících datových souborů ve fázích zabarvení tisku a nastavení funkčních celků tiskového stroje. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích (34-012-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  1
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné
m16._.0024 hlubotisk 3 Nutné
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 3 Nutné
m16._.0027 základní funkce a údržba tiskařských strojů 3 Nutné
m16._.0028 systémy a technologie integrované polygrafické výroby 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2916 Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.2917 Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.D.3053 Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4038 Příprava a seřízení hlubotiskových kotoučových strojů 3 Nutné
m16.B.1047 Dodržení normativu při tisku celé zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.6004 Dokončení tisku, předání zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích 3 Nutné
m16.A.4040 Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje 3 Nutné
m16.B.2026 Obsluha řídící (RIP) a rycí a laserové jednotky včetně periférií, nastavení rycího a laserového osvitového zařízení v hlubotisku 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.