Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30902

Textilní technik desinatér

Textilní technik desinatér rozpracovává výtvarné návrhy do vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Textile designer, Výtvarník-konstruktér výrobků
Nadřízené povolání: Textilní technik
Příbuzné specializace: Textilní technik mistr, Operátor textilní výroby, Textilní technik dispečer, Textilní technik technolog, Textilní technik kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.

CZ-ISCO

 • 34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C3432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilnictví 31-41-M/01
RVP Textilnictví 31-41-L/51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru textilnictví 3141M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zušlechťování textilií 3142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zušlechťování textilií 3142M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví 3143M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru textilnictví 3141L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Textilní technik desinatér / technička desinatérka (31-062-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7210 Vytváření textilních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2110 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro textilní výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2610 Zpracování dokumentace pro výrobu textilií (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.5210 Zpracování výpočtů pro tvorbu nových modelů textilií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.5310 Spolupráce při vytváření podkladů pro tvorbu cen 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7310 Vypracování konstrukční dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0041 textilní návrhářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.