Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30982

Chemik pro obsluhu zařízení

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha zařízení chemické výroby, Chemik výroby chemických vláken, Chemik zpracování ropy, Pomocný operátor chemické výroby, Provozní chemik, Chemik operátor, Chemik farmaceutického průmyslu, Chemik tukového průmyslu a kosmetiky, Chemik papírenského průmyslu, Chemik v gumárenské a plastikářské výrobě, Chemik kožedělného průmyslu, Chemik ve výrobě výbušnin, Chemik ve farmacii a zdravotnické výrobě, Chemist
Nadřízené povolání: Chemik
Příbuzné specializace: Chemik pro vzorkování, Chemik laborant, Operátor zpracování dílů z kompozitů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
 • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 81319 - Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu
 • 81311 - Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací
 • 81312 - Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu
 • 81313 - Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu
 • 81314 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků
 • 81315 - Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu
 • 81316 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu
 • 81317 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin
 • 8131 - Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu (CZ-ISCO 8131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 916 Kč 37 755 Kč 49 289 Kč - - -
Středočeský kraj 19 808 Kč 32 474 Kč 47 443 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 396 Kč 39 392 Kč 48 279 Kč - - -
Ústecký kraj 23 989 Kč 33 960 Kč 63 941 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 084 Kč 36 194 Kč 45 328 Kč - - -
Pardubický kraj 26 234 Kč 31 697 Kč 38 296 Kč - - -
Zlínský kraj 23 952 Kč 35 413 Kč 46 954 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 654 Kč 33 502 Kč 41 570 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8131 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu 33 649 Kč -
81311 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací 32 012 Kč -
81312 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu 47 174 Kč -
81313 Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu 32 728 Kč -
81315 Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu 30 036 Kč -
81316 Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu 37 607 Kč -
81317 Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin 32 492 Kč -
81319 Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu 34 154 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8131 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu http://data.europa.eu/esco/isco/C8131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři 2851H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba 2853H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemik/chemička pro obsluhu zařízení (28-033-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.B.1035 Obsluha technologických zařízení ve výrobě čisticích a speciálních chemikálií chemickými syntézami za používání různých druhů chemických reakčních mechanismů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1034 Obsluha technologických zařízení na přečerpávání širokého sortimentu chemických kapalných látek, nastavování potrubních cest s členitým rozvodem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1037 Obsluha chemického technologického zařízení při výrobě platiny, india, paladia a ostatních platinových kovů loužením a žíháním v muflových pecích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1032 Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů - alkalického tavení, katalické hydrogenace, perzé kopolymerace, polysulfonace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1033 Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů – vakuové frakční destilace, fenolace, nitrace, aminace, diazotace, pulace, redukce apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1036 Obsluha chemického technologického zařízení na zpracování kalů po elektrolýze stříbra tavením a elektrolytickým loužením, včetně separace zlata od stříbra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1011 Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2011 Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.3011 Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.8011 Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.A.3011 Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1030 Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.2021 Řízení ovládacích panelů chemických procesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.