Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102991

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží eviduje a pravidelně aktualizuje veškeré zboží provozovny, edituje ceny jednotlivých položek v katalogu, v daných intervalech vyhodnocuje obrátkovost zboží dle jednotlivých kategorií a sestavuje statistiky a požadované reporty.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Správce elektronického katalogu zboží (maloobchod i velkoobchod)
Nadřízené povolání: Manažer prodeje
Příbuzné specializace: Specialista merchandisingu, Pracovník obchodního úseku, Pracovník cenotvorby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence zboží a dodavatelů v centrálním elektronickém katalogu.
 • Evidence složení výrobků a udávání zákonných informací nutných k prodeji zboží.
 • Stanovení cen položek a jejich přecenění dle kategorizace zboží.
 • Nastavení a kontrola obchodní marže u výrobků.
 • Kontrola a vyhodnocení ziskovosti prodeje daného zboží.
 • Vyhodnocení obrátkovosti a efektivnosti promočních akcí.
 • Analýza obrátkovosti prodejů zboží dle kategorizace zboží.
 • Kontrola aktuálnosti položek a optimalizace sortimentu v katalogu zboží.
 • Kontrola množství zásob skladovaného zboží.
 • Vyhodnocení tržeb a počtu zákazníků u provozoven maloobchodu či velkoobchodu.
 • Kontrola inventur a zásob ve skladovacích prostorech.
 • Administrace a orientace v elektronickém katalogu zboží.

CZ-ISCO

 • 33392 - Obchodní referenti
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 203 Kč 34 228 Kč 55 941 Kč 30 301 Kč 38 120 Kč 51 590 Kč
Středočeský kraj 20 731 Kč 34 182 Kč 57 954 Kč 26 003 Kč 33 578 Kč 42 430 Kč
Jihočeský kraj 23 155 Kč 30 989 Kč 47 871 Kč 23 837 Kč 31 945 Kč 40 449 Kč
Plzeňský kraj 16 802 Kč 33 259 Kč 51 317 Kč 25 603 Kč 33 455 Kč 40 412 Kč
Karlovarský kraj 23 070 Kč 31 457 Kč 51 584 Kč - - -
Ústecký kraj 17 708 Kč 32 762 Kč 49 086 Kč 23 391 Kč 32 889 Kč 43 943 Kč
Liberecký kraj 24 190 Kč 31 296 Kč 47 295 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 733 Kč 29 356 Kč 44 839 Kč - - -
Pardubický kraj 19 052 Kč 26 938 Kč 43 097 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 805 Kč 33 188 Kč 48 460 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 456 Kč 29 043 Kč 47 197 Kč 24 600 Kč 31 524 Kč 41 910 Kč
Olomoucký kraj 24 164 Kč 28 594 Kč 46 478 Kč 24 376 Kč 32 874 Kč 39 625 Kč
Zlínský kraj 18 016 Kč 30 446 Kč 43 885 Kč 26 143 Kč 31 078 Kč 39 892 Kč
Moravskoslezský kraj 24 100 Kč 33 425 Kč 53 317 Kč 25 741 Kč 32 429 Kč 40 797 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 32 132 Kč 33 897 Kč
33392 Obchodní referenti 32 789 Kč 35 381 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3339

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu 6641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.D.8021 Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1011 Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.D.8002 Evidence dodavatelů zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1014 Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1015 Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1017 Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1022 Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1023 Administrace elektronického katalogu zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1025 Orientace v katalogu výrobků a zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1026 Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1028 Vedení evidence o zásobách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0001 provoz velkoobchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0002 provoz maloobchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0012 přejímka zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0013 inventarizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf