Typ JP ID
Specializace 100878

Výrobce dámských kostýmů a plášťů

Výrobce dámských kostýmů a plášťů zhotovuje dámské kalhoty, sukně, saka, vesty a pláště z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Výrobce těžké dámské konfekce
Nadřízené povolání: Výrobce oděvů
Příbuzné specializace: Střihač oděvů, Výrobce pánských plášťů a bund, Výrobce pánských obleků, Výrobce sukní, halenek a šatů, Krejčí, Šička interiérového vybavení, Švadlena, Úpravář oděvů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75311 - Krejčí
 • 7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 21 144 Kč 25 405 Kč 28 358 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 130 Kč 24 132 Kč 27 664 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 560 Kč 23 997 Kč 27 885 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci - 24 442 Kč
75311 Krejčí - 24 442 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Rozdělení střihové polohy ručním řezacím strojkem. 5
Úprava sukně v bocích dle postavy – nestejnoměrné boky. 5
Vyšití konfekční dírky na dírkovacím stroji. 5
Všití vrchového rukávu do průramku. 4
Vrstvení materiálu líc-rub. 3
Zažehlení předních krajů saka. 3
Výměna nití obnitkovacího stroje. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce dámských kostýmů a plášťů (31-005-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 3 Nutné
e22._.0023 oděvní technologie 3 Nutné
e22._.0025 průmyslové šití (činnosti šičky) 3 Nutné
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Nutné
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Nutné
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Výhodné
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 Výhodné
e24._.0060 technologie výroby kožešinového zboží 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.C.2012 Přijímání zakázek na výrobu dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.D.7002 Konstruování střihů dílů a součástí dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.D.7022 Modelování základních střihů dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.D.4009 Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů 3 Nutné
e22.A.3011 Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů 3 Nutné
e22.D.2019 Volba technologického postupu ke zhotovování dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.B.1021 Sešívání jednotlivých dílů a součástí dámských kostýmů a plášťů a montáž výrobků 3 Nutné
e22.B.1907 Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.A.1007 Tvarování sukní, halenek a šatů 3 Nutné
e22.D.3903 Zkoušení rozpracovaných dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.D.3017 Kontrola kvality při zhotovování dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.A.4017 Seřizování šicích strojů při zhotovování dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné
e22.C.2022 Předávání zakázek ve výrobě oděvů zákazníkům 3 Nutné
e22.A.1012 Tvarování dámských kostýmů a plášťů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.