Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8519

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy organizace k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: PR officer, Public relations officer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření a realizace projektů a programů informování.
 • Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům.
 • Zajišťování součinnosti s médii, organizace tiskových konferencí.
 • Prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

CZ-ISCO

 • 24320 - Specialisté pro styk s veřejností
 • 2432 - Specialisté pro styk s veřejností

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté pro styk s veřejností (CZ-ISCO 2432)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 694 Kč 58 993 Kč 123 681 Kč - - -
Jihomoravský kraj 34 462 Kč 47 069 Kč 85 009 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 773 Kč 47 807 Kč 103 987 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2432 Specialisté pro styk s veřejností 53 930 Kč 38 737 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2432 Specialisté v oblasti styku s veřejností http://data.europa.eu/esco/isco/C2432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Publicistika 72-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika 7242N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.D.2153 Zpracovávání plánů, projektů a programů informování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5152 Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8152 Sledování periodik, popř. ostatních médií s cílem vyhledat reakce a přístupy k vybraným tématům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9151 Vypracovávání odborných informačních výstupů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.1152 Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2151 Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.Z.4152 Organizování tiskových konferencí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.