Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100881

Střihač oděvů

Střihač oděvů vytváří střihové polohy a nálože oděvního materiálu, podle střihové polohy z nálože odděluje (stříháním, řezáním nebo vysekáváním) jednotlivé díly a součásti oděvního výrobku.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řezač, Vysekávač
Nadřízené povolání: Výrobce oděvů
Příbuzné specializace: Výrobce dámských kostýmů a plášťů, Výrobce pánských plášťů a bund, Výrobce pánských obleků, Výrobce sukní, halenek a šatů, Krejčí, Šička interiérového vybavení, Švadlena, Úpravář oděvů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Kontrola měr před výstřihem.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75323 - Střihači textilu, kůží a podobných materiálů
 • 7532 - Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7532)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Liberecký kraj 26 980 Kč 33 739 Kč 39 139 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7532 Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci 23 318 Kč -
75323 Střihači textilu, kůží a podobných materiálů 23 954 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7532 Modeláři oděvů, střihači a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7532

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Střihač/střihačka oděvů (střihová služba) (31-008-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.C.2011 Přijímání zakázek ve střihové službě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7001 Konstruování střihů dílů a součástí oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7021 Modelování základních střihů oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.4009 Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.3011 Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.4009 Seřizování strojů pro oddělování dílů a součástí oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.C.2021 Předávání zakázek ve střihové službě zákazníkům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.8011 Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22.A.6010 Nakládání s odpadem při oddělování dílů a součástí oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0018 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e22._.0023 oděvní technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.