Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2057

Sklář dutého skla

Sklář dutého skla zhotovuje výrobky dutého z skla.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Foukač, Glass-blower
Nadřízené povolání: Sklář
Příbuzné specializace: Sklář lisovaného skla, Sklář technického skla
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvarování výrobků ze skloviny rozfukováním a foukáním z volné ruky nebo do forem.
 • Tvarování výrobků ze skloviny roztáčením.
 • Tvarování výrobků ze skloviny nalepováním, vrstvením skel.
 • Tvarování výrobků z různých druhů skloviny vícenásobným přejímáním a podjímáním.
 • Přilepování a leštění výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Tvarování sklářských výrobků uměleckého charakteru ve spolupráci s výtvarníkem a podle přání zákazníka.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských zařízení.

CZ-ISCO

 • 73152 - Skláři dutého, lisovaného a technického skla
 • 7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob (CZ-ISCO 7315)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Olomoucký kraj 19 952 Kč 23 948 Kč 30 939 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 24 504 Kč -
73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla 24 923 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7315 Skláři, brusiči skla a pracovníci při konečné úpravě skla http://data.europa.eu/esco/isco/C7315

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklář/sklářka pro duté sklo (28-010-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.A.6001 Nabírání skloviny na píšťalu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.1001 Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.1002 Foukání výrobků ze skloviny do forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.1004 Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.3102 Příprava směsí pro výrobu skloviny 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.4001 Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.3941 Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61.D.2911 Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0033 technologie tavby skloviny 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.