Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 143

Zedník

Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické práce.
 • Návrh pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání.
 • Posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Obsluha strojních zařízení.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví ve stavebnictví a při práci ve výškách.

CZ-ISCO

 • 71121 - Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)
 • 7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 600 Kč 23 376 Kč 42 632 Kč 26 225 Kč 31 261 Kč 40 083 Kč
Středočeský kraj - - - 26 065 Kč 28 981 Kč 36 815 Kč
Ústecký kraj - - - 21 955 Kč 27 882 Kč 32 348 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 442 Kč 28 165 Kč 32 275 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 627 Kč 28 557 Kč 34 761 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 563 Kč 28 466 Kč 32 647 Kč
Zlínský kraj - - - 22 345 Kč 27 630 Kč 32 017 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 21 984 Kč 28 435 Kč 32 423 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 24 266 Kč 28 671 Kč
71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) 24 949 Kč 28 653 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7112 Zedníci a dlaždiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zednické práce 36-67-E/01
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zedník/zednice (36-020-H)
 • Omítkář/omítkářka (36-057-H)
 • Montér/montérka zdicích systémů (36-056-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3114 Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2001 Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2003 Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2011 Běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3001 Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1022 Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1023 Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3020 Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3039 Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3901 Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5012 Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1040 Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3011 Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0011 pozemní stavby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0037 technologie fasádnických, štukatérských a kašérských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0046 technologie obkladačských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf