Typ JP ID
Specializace 30888

Slévárenský technik dispečer

Slévárenský technik dispečer řídí slévárenskou výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: slévárenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Koordinátor provozu, Metal production controller
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dispečerské zajišťování výroby a operativní zajišťování odstraňování poruch.
 • Sledování a koordinace průběhu slévárenské výroby nebo provozu.
 • Vedení příslušných provozních záznamů.

CZ-ISCO

 • 31177 - Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 821 Kč 37 025 Kč 55 247 Kč - - -
Ústecký kraj 32 047 Kč 42 088 Kč 53 399 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 551 Kč 37 989 Kč 64 191 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 000 Kč 41 462 Kč 58 248 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 42 096 Kč 44 300 Kč
31177 Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech 43 562 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Samostatné zajišťování dispečerského řízení a sledování a koordinace průběhu slévárenské výroby nebo provozu s náročnou organizací práce nebo ve složitých výrobních nebo provozních podmínkách slévárenské výroby. 7
Dispečerské řízení pomocných a obslužných prací pro zajišťování slévárenské výroby nebo provozu (např. vykládání nebo nakládání dodávek u přepravců, dodržování energetických režimů apod.). 6
Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních poruch narušujících plynulost slévárenské výroby a příčin jejich vzniku. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0021 technologie tavby kovů 4 Výhodné
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 4 Výhodné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Výhodné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Výhodné
e75._.0066 automatizované systémy řízení výroby 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.2213 Stanovování výrobních zařízení pro slévárenskou výrobu 4 Nutné
e71.D.3353 Kontrola plnění operativních plánů ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e72.D.8113 Vedení provozní dokumentace slévárenské výroby 4 Nutné
e71.Z.1153 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e72.Z.1213 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.Z.1413 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích slévárenské výroby 4 Nutné
e71.Z.1513 Sestavování operativních plánů slévárenské výroby 4 Nutné
e74.Z.1913 Dispečerské řízení slévárenské výroby 4 Nutné
e71.D.1069 Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.