Typ JP ID
Povolání 49

Košíkář a pletař

Košíkář a pletař ručně zhotovuje košíky, nábytek a další výrobky např. z proutí, rákosu, ratanu pletením a tkaním podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Basket maker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy a údržba nábytku a dalších výrobků z přírodních pletiv rostlinného původu.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 73173 - Umělečtí zpracovatelé proutí
 • 7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zhotovování výtvarně náročných vzorů a prototypů proutěného a rákosového nábytku s náročným tvarováním. 4
Vyplétání nábytku. 4
Pletení speciálních výrobků z proutí s důrazem na přesnost tvaru a rozměrů. /např. vložky do vinařských lisů, transportní koše apod./ 4
Zhotovování koster proutěného nábytku podle šablon, vzorů nebo výkresů. 4
Navrhování a tkaní rohoží různých vzorů a barevných kombinací. 4
Navrhování a zhotovování nových výtvarných vzorů výrobků z orobince a podobných materiálů. 4
Pletení košů z vrbového proutí. 3
Kombinované vyplétání dekoračních stěn a výrobků na dřevěné kostře různými vyplétacími materiály. 3
Zhotovování pletených výplní nábytku z vrbového proutí nebo rákosu. 3
Pletení košíkářské galanterie z přírodních pletiv. 3
Zhotovování výrobků z přírodních pletiv se vzory a barevnými ozdobami. 3
Tkaní výrobků z přírodních pletiv s barevnými vzory na ručních stavech podle technické dokumentace. 3
Napařování vrbového proutí v kotlích pro další zpracování. 3
Řízení sběracích strojů na mechanizovaný sběr vrbového proutí. 3
Zhotovování koster kazet pro vyplétání vrbovým proutím. 2
Vyplétání spodků a víček tvarovaných kazet z vrbového proutí. 2
Tkaní výrobků z přírodních pletiv bez barevných vzorů a jiných ozdob. 2
Příprava a úprava přírodních pletiv pro zpracování pletením a tkaním. 2
Příprava vrbového proutí pro další zpracování odstřihováním špiček, štípáním a hoblováním na strojích včetně jejich seřizování a běžné údržby. 2
Výběr a řezání vrbových sazenic, vázání a vynášení vrbového proutí z prutníků, ukládání proutí do bazénů pro umělé mízování, řezání proutí ve svazcích na okružních pilách a třídění proutí pro jednotlivé druhy výrobků. 2
Čalounění výrobků z orobince. 1
Ruční nebo strojní štípání orobince a ruční nebo strojní šití orobincových úpletů pro další zpracování. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru košíkář, košíkářské práce 3353H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru košíkář, košíkářské práce 3353E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Košíkář a pletař/košíkářka a pletařka (33-052-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32.D.1016 Orientace v podkladech a dokumentaci pro výrobu a opravy košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů 3 Nutné
e32.D.2024 Volba postupu práce, nástrojů a materiálu pro výrobu a opravy košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů 3 Nutné
e32.A.2015 Povrchové úpravy materiálu a polotovarů z proutí a rákosu čištěním, namáčením, sířením, vykuřováním, barvením, mořením a lakováním ve výrobě košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků 3 Nutné
e32.D.3014 Posuzování jakosti, kontrola a třídění výrobků ve výrobě košíků, proutěného nábytku a dalších výrobků z proutí, rákosu, ratanu a jejich polotovarů 3 Nutné
e32.A.1013 Příprava materiálu z proutí a rákosu řezáním a štípáním 3 Nutné
e32.A.1008 Zhotovování košíkářských výrobků a koster proutěného nábytku 3 Nutné
e32.A.1009 Pletení výplní nábytku a košíkářských výrobků 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0085 technologie a techniky výroby košíkářského zboží 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.