Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103484

Dílenský montážník nábytku

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje nábytek z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Montér nábytku, Montážník nábytku, Montážní operátor ve výrobě nábytku
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Příprava pracoviště, nářadí a zařízení.
 • Příprava a aplikace spojovacího materiálu (lepidlo, kolíky, vruty, šrouby, sponky, hřebíky, spojovací kování).
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 82193 - Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů
 • 8219 - Montážní dělníci ostatních výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montážní dělníci ostatních výrobků (CZ-ISCO 8219)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 098 Kč 26 481 Kč 42 959 Kč - - -
Středočeský kraj 21 461 Kč 40 021 Kč 55 691 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 796 Kč 30 392 Kč 37 985 Kč - - -
Liberecký kraj 22 067 Kč 28 953 Kč 38 513 Kč - - -
Královéhradecký kraj 23 304 Kč 53 837 Kč 60 747 Kč - - -
Pardubický kraj 21 307 Kč 29 022 Kč 36 600 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 394 Kč 27 125 Kč 35 965 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 145 Kč 27 377 Kč 36 279 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 114 Kč 23 839 Kč 35 154 Kč - - -
Zlínský kraj 20 940 Kč 27 607 Kč 37 746 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 790 Kč 28 521 Kč 36 626 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8219 Montážní dělníci ostatních výrobků 28 542 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8219 Montážní dělníci jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C8219

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství 3342L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství 3342J

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku (33-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32.D.2013 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž nábytku a interiérových prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.6008 Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu nábytkových dílců 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.1003 Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.A.3011 Montáž a demontáž nábytku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.1031 Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32._.0040 materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0007 technologie výroby nábytkářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0002 normy a technické podklady v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf