Typ JP ID
Specializace 102116

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva nižším než 3 kg.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Mechanik domácího chlazení
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Příbuzné specializace: Autoelektrikář, Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení, Elektromechanik číslicově řízených strojů, Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, Elektromechanik pro instalatérská zařízení, Elektromechanik lanové dráhy, Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a jejich uvádění do provozu.
 • Sestavování a opravy chladniček
 • Sestavování a opravy pokojových klimatizací.
 • Sestavování a opravy domácích tepelných čerpadel.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva do 3 kg.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Zkouška provozuschopnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel po provedené opravě.

CZ-ISCO

 • 71270 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
 • 74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
 • 7127 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
 • 7412 - Elektromechanici

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 819 Kč 34 448 Kč 47 111 Kč 22 221 Kč 28 541 Kč 38 875 Kč
Středočeský kraj 26 008 Kč 37 485 Kč 51 501 Kč - - -
Jihočeský kraj 18 157 Kč 33 807 Kč 46 512 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 306 Kč 34 092 Kč 47 018 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 655 Kč 33 093 Kč 43 291 Kč - - -
Ústecký kraj 24 259 Kč 34 144 Kč 46 699 Kč 21 517 Kč 25 119 Kč 28 898 Kč
Liberecký kraj 16 153 Kč 33 335 Kč 50 274 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 566 Kč 28 130 Kč 39 779 Kč 23 670 Kč 28 822 Kč 34 742 Kč
Pardubický kraj 21 802 Kč 30 485 Kč 42 082 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 376 Kč 32 897 Kč 47 679 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 898 Kč 29 013 Kč 41 429 Kč 22 610 Kč 28 019 Kč 33 093 Kč
Olomoucký kraj 17 171 Kč 27 247 Kč 40 762 Kč - - -
Zlínský kraj 21 931 Kč 32 220 Kč 46 711 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 710 Kč 33 019 Kč 46 002 Kč 20 732 Kč 25 960 Kč 32 799 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 32 260 Kč 27 715 Kč
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 31 962 Kč 28 486 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Propojování chladicích okruhů s obsahem chladiva do 3 kg podle technologických předpisů, plnění chladivy a seřizování a zkoušení jejich funkcí v dílenských provozech. 4
Zhotovování kompletních chladicích okruhů z trubek o průměru do 16 mm včetně jejich tvarování a pájení v dílenských provozech. 4
Instalace a uvedení do provozu, servis a údržba domácích chladniček, malých chladicích a mrazicích boxů, výčepního chlazení a chladicího nábytku. 3
Instalace a uvedení do provozu, servis a údržba mobilních klimatizací, kompaktních klimatizací, splitových klimatizací a domácích tepelných čerpadel. 3
Opravy a výměny dílů nebo podskupin zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva do 3 kg včetně jejich sestavování a provádění předepsaných tlakových zkoušek nebo zkoušek těsnosti. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost
 • povinné - Certifikace podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 Výhodné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
e81._.0032 elektronika chladících a mrazicích zařízení a soustav 3 Nutné
e81._.0024 elektrotechnické a elektronické součásti a polotovary a jejich parametry 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.4001 Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 Nutné
e74.C.2902 Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Výhodné
e74.A.3011 Sestavování součástí chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel vč. elektronických prvků a vč. pájení trubkových částí a jejich montáž a oživování 3 Nutné
e81.A.4101 Provádění údržby, oprav a generálních oprav zařízení s chladivovými okruhy 3 Nutné
e74.D.2922 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem chladiva 3 Nutné
e74.D.3796 Kontrola a provádění funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem chladiva 3 Nutné
e81.D.6506 Diagnostikování poruch chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 3 Nutné
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné
e81.D.4010 Měření napětí, proudu, odporu teploty a tlaku elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.