Typ JP ID
Povolání 77

Brusič skla

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Brusič, Strojník, Sklář chemického leštění
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava brusných materiálů, pracovních pomůcek a seřizování strojů a pomůcek (např. kotouč).
 • Obrušování a vybrušování různých dekoračních motivů.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Provádění vnějšího i vnitřního sámování a zavrtávání výrobků.
 • Zušlechťování skla broušením a leštěním na brousicích strojích.
 • Ruční broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na strojích a zařízeních.
 • Chemické leštění zušlechtěného olovnatého, sodnodraselného a přejímaného skla včetně přípravy lešticí lázně, udržování lázně v potřebné koncentraci a teplotě.
 • Tvorba výtvarně náročných vzorů a dekorací vybrušováním skleněných výrobků na kotoučích s různými profily při využití všech technik broušení.
 • Vybrušování plastik, reliéfů apod.
 • Vytváření dekoračních motivů a celků včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.

CZ-ISCO

 • 73153 - Brusiči skla
 • 7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob (CZ-ISCO 7315)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Olomoucký kraj 19 952 Kč 23 948 Kč 30 939 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 24 504 Kč -
73153 Brusiči skla 23 474 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Broušení speciálních dílů laserovou technikou. 7
Vybrušování reliéfních a plastických dekorů a nejsložitějších vzorů podle návrhů výtvarníků nebo podle vlastních návrhů. 7
Vybrušování vídeňské maty na plochách se špatnou viditelností spodem. 6
Vybrušování krajkového zoubkování. 6
Matové prořezávání šestihranných kamínků vrchem. 5
Vybrušování výrobků na kotouči (ryteckém a diamantovém). 5
Obsluhování strojových jednotek brousící sestavy válcovou nebo rovinnou technologií. 5
Vybrušování dekorů a jemnění kozlíků vrchem, vybrušování kolonek. 5
Ruční, chemické, mechanické a strojní leštění broušeného skla olovnatého, sodnodraselného a přejímaného v kyselinové lázni včetně přípravy a udržování potřebné koncentrace a tepelné stability lázně. 5
Sejmování a zabrušování. 5
Strojní a ruční broušení (přebrušování), jemnění a leštění hran, parabolických řezů, sestav z klínových řezů, kulových, špulkových a žlabových řezů, okrajových řezů a matové výplně na všech druzích výrobků. 5
Ruční vybrušování a jemnění rovných a mírně parabolických řezů, sestav z klínových řezů, kulových, špulkových a žlabových řezů, okrajových řezů a matové výplně. 5
Tvarování okrajů dílů broušením. 5
Zavrtávání náročnějších výrobků a polotovarů (např. s NZ větším než 29/32, výrobků z křemenného skla apod.). 5
Strojní chemické leštění broušeného dekorovaného olovnatého skla. 4
Zavrtávání výrobků foukaného užitkového skla o objemu nad 2 l. 4
Zavrtávání středně náročných výrobků a polotovarů (např. s NZ o velikosti do 29/32, kohoutů o velikosti do č. 10 apod.). 4
Vybrušování různě tvarovaných a nastavovaných parabolických řezů. 4
Vybrušování kolonek. 4
Vybrušování dlouhých svislých řezů na plochách s dobrou viditelností. 4
Provádění vnějšího a vnitřního obtížného sámování na hranatých a oválných výrobcích. 4
Broušení a obrušování dýnek. 4
Hranování dýnek, stonků a kalíšků. 4
Broušení středně náročných výrobků (např. exsikátorů a zvonů o průměru do 200 mm, žebrovaných nálevek o průměru nad 160 mm, koncovek PZ Js o průměru od 100 mm do 250 mm apod.). 4
Zavrtávání skleněných výrobků. 4
Vybrušování dekorů. 4
Vrtání výrobků a otvorů do výrobků. 4
Ruční vybrušování, zabrušování, jemnění, leštění a opravy předtvarovaných hran a speciálních kamenů. 4
Ruční broušení lustrových ověsů, hlaviček a perlí na brousicích strojích. 4
Obrušování, jemnění a leštění nepředtvarovaných ploch, mezikruží a dýnek. 4
Leštění výrobků na kartáči, plstěném kotouči apod. 3
Leštění výrobků. 3
Broušení šrek na chladičích a přístrojích. 3
Broušení méně náročných výrobků (např. misek, zvonků, tulipánků, váziček). 3
Obrušování dýnek, zabrušování, sámování a jemnění horních okrajů foukaných a lisovaných výrobků. 3
Opukávání jednoduchých výrobků na kameni. 3
Zavrtávání méně náročných výrobků (např. indikátorových lahviček s pipetou apod.). 3
Vybrušování krátkých rovných řezů na plochách s dobrou viditelností. 3
Ruční zabrušování, sámování, jemnění a leštění horních okrajů výrobků a polotovarů na volném brusivu. 3
Broušení a leštění fazet. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene 2861H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce 2858H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene 2861E
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Brusič skla (28-013-H)
 • Brusič skla hladinář (28-075-H)
 • Brusič skla hranař (28-076-H)
 • Brusič skla kulič (28-077-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.A.2001 Ruční broušení, vybrušování, zabrušování, jemnění a leštění skleněných výrobků 3 Nutné
e61.A.2002 Vybrušování dekoračních motivů na sklo na brusných kotoučích 3 Nutné
e61.A.2004 Chemické leštění broušeného skla 3 Nutné
e61.D.3947 Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu broušeného skla 3 Nutné
e61.D.2917 Volba postupu práce a technologických podmínek při broušení skla 3 Nutné
e61.A.4015 Seřizování, ošetřování a údržba strojů, nástrojů a pomůcek pro broušení skla 3 Nutné
e61.B.1015 Obsluha brousicích strojů na výrobu skleněných výrobků 3 Nutné
e61.D.1011 Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu a zpracování skla 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 3 Nutné
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 3 Nutné
m13._.0090 výkresová, výrobní a technologická dokumentace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.