Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100820

Interiérový architekt

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Bytový architekt, Architekt interiérů
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Příbuzné specializace: Scénárista výstav, Zahradní a krajinný architekt, Architekt, Urbanista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.

CZ-ISCO

 • 21610 - Stavební architekti
 • 2161 - Stavební architekti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2161 Stavební architekti http://data.europa.eu/esco/isco/C2161

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství 3301T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Činnosti autorizovaného stavebního projektanta - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7021 Zpracování funkčních schémat architektonického řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7022 Zpracování detailních dispozičních řešení architektonického řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.5911 Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3021 Posuzování existujících architektonických řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.C.1011 Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.6011 Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3022 Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2103 Zpracovávání prováděcí dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7028 Zpracování materiálového a barevného řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7029 Navrhování nábytku všeho druhu, včetně čalouněného, doplňků, dekorací se znalostí konstrukce, výrobních možností, realizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.1001 Orientace v technických podkladech pro zhotovování nábytku a doplňků na bázi dřeva, skla, kovu, plastů měkkých i tuhých, textilu, usně a jiné 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0071 technická zařízení budov 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.