Typ JP ID
Specializace 100957

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Toolmaker, Výrobce kovových nástrojů, Výrobce matric, Výrobce razidel, Výrobce kovových měřidel
Nadřízené povolání: Nástrojař
Příbuzné specializace: Nástrojař pro řezné nástroje, Strojní rytec, Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření, Ostřič nástrojů, Brusič nožířských výrobků, Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů, Rytec kovů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výroba nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek.
 • Orýsování součástí přípravků a měřidel.
 • Ruční obrábění kovových i plastových součástí.
 • Broušení a leštění povrchu součástí.
 • Tepelné zpracování drobnějších součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí přípravků a měřidel.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách přípravků.
 • Soustružení, frézování, vrtání a hoblování či obrážení na klasických obráběcích strojích.

CZ-ISCO

 • 72221 - Nástrojaři
 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 887 Kč 33 804 Kč 44 822 Kč 26 340 Kč 32 209 Kč 42 528 Kč
Středočeský kraj 24 320 Kč 34 294 Kč 56 010 Kč 22 710 Kč 29 659 Kč 37 981 Kč
Jihočeský kraj 20 671 Kč 30 431 Kč 40 740 Kč 24 565 Kč 29 582 Kč 35 011 Kč
Plzeňský kraj 23 464 Kč 32 566 Kč 47 271 Kč 25 016 Kč 28 920 Kč 37 414 Kč
Karlovarský kraj 23 520 Kč 31 727 Kč 41 698 Kč 23 947 Kč 28 918 Kč 38 164 Kč
Ústecký kraj 24 026 Kč 33 861 Kč 46 286 Kč 21 828 Kč 29 349 Kč 37 194 Kč
Liberecký kraj 23 007 Kč 30 607 Kč 46 181 Kč 23 531 Kč 30 034 Kč 40 084 Kč
Královéhradecký kraj 23 650 Kč 29 284 Kč 42 756 Kč 24 975 Kč 31 826 Kč 34 781 Kč
Pardubický kraj 20 745 Kč 30 682 Kč 42 631 Kč 24 314 Kč 30 161 Kč 36 391 Kč
Kraj Vysočina 21 886 Kč 30 899 Kč 44 245 Kč 25 757 Kč 31 296 Kč 36 625 Kč
Jihomoravský kraj 19 562 Kč 30 014 Kč 42 087 Kč 23 604 Kč 29 114 Kč 38 654 Kč
Olomoucký kraj 22 502 Kč 30 667 Kč 44 242 Kč 24 052 Kč 29 686 Kč 37 113 Kč
Zlínský kraj 22 566 Kč 31 437 Kč 47 433 Kč 21 829 Kč 29 310 Kč 34 884 Kč
Moravskoslezský kraj 22 699 Kč 32 799 Kč 44 881 Kč 20 544 Kč 27 860 Kč 34 424 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 31 569 Kč 29 556 Kč
72221 Nástrojaři 35 904 Kč 30 479 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Nástrojař 23-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce 2153H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nožíř 2371H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař 2369H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik 2362H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla (23-015-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.5011 Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů 3 Nutné
e71.A.2012 Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 Nutné
e74.A.4091 Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek 3 Nutné
e74.D.6591 Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e71.D.1013 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek 3 Nutné
e71.D.2929 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací 3 Nutné
e71.D.3781 Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí 3 Nutné
e73.A.2020 Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním 3 Nutné
e71.D.4002 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů 3 Nutné
e71.A.2090 Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků 3 Nutné
e71.A.3080 Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace 3 Nutné
e71.A.3171 Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek 3 Nutné
e74.A.4051 Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel 3 Nutné
e71.A.1008 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním 3 Nutné
e71.B.1008 Obsluha různých druhů ryteckých frézek, hoblovek a obrážeček 3 Nutné
e72.B.1010 Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček 3 Nutné
e71.A.2081 Tepelné zpracování materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 1 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e71._.0037 technologie práškové metalurgie 3 Výhodné
e72._.0042 technologie soustružení 3 Nutné
e72._.0043 technologie frézování 3 Nutné
e73._.0044 technologie broušení 3 Nutné
e72._.0045 technologie vrtání a vyvrtávání 3 Nutné
e72._.0046 technologie zhotovování řezných a další nástrojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf