Typ JP ID
Specializace 100873

Lamač kamene

Lamač kamene dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Příbuzné specializace: Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění ruční a strojní těžby kamene v lomu a na povrchu.
 • Rozpojování kamene ručně a technickými prostředky (např. termicky a hydraulicky).
 • Obsluha vrtacích strojů.
 • Manipulování s vytěženou surovinou.

CZ-ISCO

 • 81113 - Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
 • 81115 - Horníci povrchové těžby strojní
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 709 Kč 34 648 Kč 46 999 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 701 Kč 33 771 Kč 43 191 Kč - - -
Ústecký kraj 26 743 Kč 32 829 Kč 40 619 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 525 Kč 34 587 Kč 49 995 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 054 Kč 40 667 Kč 54 592 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 37 363 Kč -
81115 Horníci povrchové těžby strojní 37 462 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Navrhování pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu. 4
Rozlamování kamene klínovacím kladivem. 4
Štípání kamene hydraulickou štípačkou. 4
Zhotovování náročných stavebních výrobků s čistými ostrými hranami. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kameník 36-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lamač (36-013-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 0
a02 Kooperace (spolupráce)  0
a03 Kreativita 0
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 0
a09 Plánování a organizování práce 1
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0056 druhy přírodního kamene 3 Nutné
e62._.0057 technologie opracování přírodního kamene 3 Nutné
d14._.0002 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin 3 Výhodné
d14._.0001 technologie těžby a úpravy nerostných surovin 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
d14._.0007 báňské předpisy pro těžbu kamene 3 Nutné
d14._.0006 horniny a jejich vlastnosti z hlediska těžby 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2056 Návrh pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu 3 Nutné
g11.A.1069 Rozpojování kamene ručně 3 Nutné
g11.B.1065 Rozpojování kamene termicky a hydraulicky 3 Nutné
g11.B.1067 Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků pro těžbu a dobývání kamene 3 Nutné
d14.B.1002 Obsluhování vrtacích strojů v kamenické výrobě 3 Nutné
d14.A.0001 Manipulování s vytěženou surovinou v kamenické výrobě 3 Nutné
d14.D.4357 Těžení bloků kamene 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.