Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102655

Palič

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: spojování kovů
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Strojírenský dělník svařovny
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.
 • Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.
 • Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.
 • Manipulace s materiálem.
 • Úkosování a příprava svarových ploch.
 • Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.

CZ-ISCO

 • 72122 - Řezači plamenem
 • 7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 913 Kč 37 458 Kč 50 708 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 621 Kč 33 261 Kč 49 100 Kč - - -
Pardubický kraj 28 418 Kč 39 824 Kč 50 354 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 296 Kč 32 001 Kč 43 237 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 415 Kč 31 220 Kč 40 459 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 945 Kč 33 382 Kč 45 398 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi 34 475 Kč -
72122 Řezači plamenem 30 622 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi http://data.europa.eu/esco/isco/C7212

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kovář 23-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4083 Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1084 Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2926 Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1063 Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.