Typ JP ID
Specializace 101787

Pracovník poštovní přepážky univerzální

Pracovník poštovní přepážky univerzální poskytuje zákazníkům na poště široké portfolio poštovních služeb.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor přepážky
Nadřízené povolání: Obsluha poštovního provozu
Příbuzné specializace: Operátor poštovních informačních služeb, Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz, Odborný pracovník obsluhy pošty, Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz, Pracovník vnitřní poštovní služby III, Pracovník poštovní přepravy, Pokladník pošty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Provádění bankovní činnosti.
 • Provádění činnosti spojené se sázkovou službou.
 • Provádění pojišťovací činnosti.
 • Zabezpečení důchodové služby.
 • Převzetí a uložení poštovních zásilek.
 • Uzavření pracoviště přepážky na poště, vyúčtování poštovních zásilek a finančních hotovostí.

CZ-ISCO

 • 42113 - Přepážkoví pracovníci na poštách
 • 4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 4211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 011 Kč 27 286 Kč 33 730 Kč - - -
Středočeský kraj 22 396 Kč 24 615 Kč 28 861 Kč - - -
Jihočeský kraj 21 661 Kč 24 209 Kč 28 232 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 108 Kč 24 573 Kč 29 033 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 354 Kč 24 956 Kč 29 312 Kč - - -
Ústecký kraj 21 359 Kč 24 048 Kč 28 448 Kč - - -
Liberecký kraj 21 139 Kč 24 133 Kč 27 989 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 299 Kč 24 369 Kč 28 573 Kč - - -
Pardubický kraj 22 343 Kč 24 314 Kč 27 727 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 734 Kč 24 381 Kč 27 409 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 554 Kč 24 492 Kč 28 895 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 017 Kč 24 474 Kč 28 179 Kč - - -
Zlínský kraj 22 164 Kč 24 469 Kč 27 932 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 331 Kč 24 425 Kč 27 781 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 26 521 Kč 27 947 Kč
42113 Přepážkoví pracovníci na poštách - 25 952 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Prodej cenin a doplňkového sortimentu 7
Příjem a výdej poštovních zásilek 7
Výkon služeb pro smluvní partnery 7
Provádění bankovní činnosti. 7
Provádění činnosti spojené se sázkovou službou. 7
Provádění pojišťovací činnosti. 7
Převzetí a uložení poštovních zásilek. 7
Zabezpečení důchodové služby. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník poštovní přepážky univerzální (37-018-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 4 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 4 Nutné
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 Nutné
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 Nutné
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 Nutné
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.A.6001 Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům 3 Nutné
h26.D.6032 Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí) 4 Nutné
h26.C.4010 Provádění sázkové činnosti 4 Nutné
h26.C.4015 Provádění bankovní činnosti 4 Nutné
h26.C.4016 Provádění pojišťovací činnosti 4 Nutné
h26.C.3003 Prodej doplňkového zboží a cenin 3 Nutné
h26.C.3004 Nabídka poštovních produktů a služeb 4 Nutné
i11.C.4000 Manipulace s penězi 3 Nutné
h26.D.1013 Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách 3 Nutné
h26.C.4017 Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů 4 Nutné
h26.C.4018 Nabídka a poskytování služby Western Union 4 Nutné
i12.C.2051 Nabídka a zprostředkování zdravotního pojištění cizinců 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.