Typ JP ID
Specializace 101080

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních uklízí a čistí v budovách zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj..

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Cleaning staff of hygienic and health systems, Uklízeč, Uklízečka, úklidový pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Volba, příprava, kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Úklid sociálních zařízení, pokojů, kuchyňských a stravovacích prostor, mopování tvrdých podlahových ploch, údržba nábytku a zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Úklid a čištění chodeb čištění a strojní mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a automatem.
 • Úklid a údržba výtahů a elektrozařízení.
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Organizace práce na pracovišti.

CZ-ISCO

 • 91122 - Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • 9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 14 817 Kč 16 877 Kč 21 852 Kč
Středočeský kraj 12 643 Kč 15 806 Kč 23 260 Kč 14 670 Kč 16 545 Kč 20 159 Kč
Jihočeský kraj 12 807 Kč 15 888 Kč 20 315 Kč 14 525 Kč 16 030 Kč 20 127 Kč
Plzeňský kraj 12 186 Kč 15 084 Kč 21 154 Kč 14 767 Kč 16 700 Kč 22 963 Kč
Karlovarský kraj 13 025 Kč 16 851 Kč 21 220 Kč 14 456 Kč 15 895 Kč 19 847 Kč
Ústecký kraj 12 401 Kč 15 108 Kč 19 756 Kč 14 338 Kč 16 275 Kč 19 727 Kč
Liberecký kraj - - - 14 437 Kč 16 072 Kč 19 648 Kč
Královéhradecký kraj 12 360 Kč 15 090 Kč 19 801 Kč 14 302 Kč 16 720 Kč 22 948 Kč
Pardubický kraj 12 522 Kč 15 793 Kč 19 527 Kč 14 470 Kč 16 543 Kč 20 321 Kč
Kraj Vysočina - - - 14 239 Kč 15 977 Kč 19 176 Kč
Jihomoravský kraj 12 787 Kč 14 954 Kč 21 135 Kč 14 348 Kč 16 391 Kč 20 190 Kč
Olomoucký kraj 12 298 Kč 14 503 Kč 19 375 Kč 14 280 Kč 16 426 Kč 19 687 Kč
Zlínský kraj 12 633 Kč 16 389 Kč 23 095 Kč 14 352 Kč 16 030 Kč 18 992 Kč
Moravskoslezský kraj 12 380 Kč 13 767 Kč 18 138 Kč 14 428 Kč 16 096 Kč 19 189 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 15 810 Kč 16 725 Kč
91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 18 685 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Úklidové práce ve zdravotnických a nemocničních zařízeních. 4
Správa a údržba nemovitostí. 4
Dávkování, nakládání, aplikace a skladování chemických přípravků. 4
Nákup a skladování úklidových pomůcek a prostředků. 4
Vyřizování drobných reklamací. 4
Přemisťování komunálních odpadů. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů. 5
Provádění průběžné popřípadě závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce a dezinfekce vodních zdrojů a provádění odběrů vod na laboratorní vyšetření. 5
Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů. 2
Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC podlah a dlaždic. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava 78xxJ
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxJ
KKOV Neúplné základní vzdělání v oboru základní škola 7901B
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (69-010-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0011 zásady úklidových prací 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 2 Nutné
l24._.0005 ergonomie 2 Nutné
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 2 Nutné
h43._.0090 zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.A.6291 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami 3 Nutné
k11.D.2935 Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
k11.D.2936 Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 3 Nutné
k11.A.5931 Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 3 Nutné
k11.A.5932 Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
k11.A.5933 Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
h44.B.5014 Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách 2 Nutné
k11.A.5935 Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
k11.A.5936 Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
h44.A.5016 Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras 2 Nutné
e81.A.5611 Provádění úklidu a údržby výtahů ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 2 Nutné
e81.A.5015 Provádění čištění a údržby elektrozařízení 2 Nutné
l24.A.5011 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany 2 Nutné
h44.Z.5011 Organizace práce na pracovišti 3 Nutné
h43.D.3001 Výběr účinných prostředků nebo přípravků pro úklid a dezinfekci včetně znalosti postupů 3 Výhodné
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.