Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103514

Lisař na automatizovaných linkách ve strojírenství

Lisař na automatizovaných linkách obsluhuje automatizovanou lisovací linku nebo lisovací stroje přizpůsobené pro hromadnou výrobu ve strojírenství pro tváření plechových součástí ze svitků případně samostatných nástřihů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: zpracování plechu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ustavení svitku a zavedení pásu do linky.
 • Vylisování zkušebních kusů a konečné seřízení lisu a lisovacího přípravku.
 • Obsluha lisovací linky.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Ošetřování a běžná údržba lisovací linky.
 • Vedení příslušných záznamů.

CZ-ISCO

 • 81214 - Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
 • 8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 369 Kč 28 278 Kč 44 965 Kč - - -
Středočeský kraj 24 882 Kč 34 191 Kč 47 020 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 894 Kč 31 113 Kč 44 471 Kč - - -
Ústecký kraj 25 279 Kč 36 188 Kč 54 726 Kč - - -
Pardubický kraj 21 808 Kč 31 207 Kč 44 080 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 847 Kč 30 861 Kč 41 594 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 385 Kč 30 667 Kč 40 164 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 221 Kč 31 481 Kč 42 262 Kč - - -
Zlínský kraj 21 770 Kč 32 770 Kč 42 138 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 641 Kč 35 127 Kč 42 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 33 281 Kč -
81214 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů 28 860 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75.B.1003 Obsluha postupového lisu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.B.1004 Obsluha transferového lisu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.2101 Obsluha tandemové linky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.A.4011 Ošetření a běžná údržba zařízení lisovny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1004 Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.1001 Orientace v základních metodách měření 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0031 technologie lisování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0023 defektoskopie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.