Typ JP ID
Specializace 101238

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: ,
Nadřízené povolání: Obsluha poštovního provozu
Příbuzné specializace: Pracovník poštovní přepážky univerzální, Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz, Odborný pracovník obsluhy pošty, Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz, Pracovník vnitřní poštovní služby III, Pracovník poštovní přepravy, Pokladník pošty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 916 Kč 33 634 Kč 39 139 Kč 22 087 Kč 30 440 Kč 37 244 Kč
Středočeský kraj - - - 23 030 Kč 27 663 Kč 30 009 Kč
Ústecký kraj 19 877 Kč 23 261 Kč 32 205 Kč 22 538 Kč 28 347 Kč 34 166 Kč
Kraj Vysočina - - - 19 689 Kč 25 480 Kč 34 737 Kč
Jihomoravský kraj 18 851 Kč 21 856 Kč 24 573 Kč 23 874 Kč 28 475 Kč 32 251 Kč
Moravskoslezský kraj 19 242 Kč 23 147 Kč 26 027 Kč 20 741 Kč 26 172 Kč 29 734 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (CZ-ISCO 4222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 402 Kč 32 098 Kč 50 309 Kč - - -
Středočeský kraj 23 116 Kč 29 942 Kč 40 819 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 232 Kč 28 978 Kč 41 715 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 121 Kč 30 272 Kč 44 188 Kč - - -
Ústecký kraj 19 109 Kč 25 479 Kč 39 268 Kč - - -
Pardubický kraj 19 195 Kč 25 613 Kč 40 023 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 404 Kč 29 604 Kč 42 212 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 146 Kč 24 480 Kč 31 015 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 769 Kč 25 311 Kč 34 951 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 23 931 Kč 28 791 Kč
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 28 660 Kč 26 615 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nabídka informačních, zprostředkovatelských a elektronických služeb, objednávek časopisů, služeb z IT oblasti a ostatních služeb. 7
Poskytování informací spojených s produkty pošty, přepravou zásilek a provozem pošt buď v hlasové podobě nebo elektronické podobě z call centra. 6
Příjem, evidence a zprostředkování vyřízení stížností. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor poštovních informačních služeb (37-026-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 4 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 4 Nutné
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0022 organizace poštovní přepravy 3 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 Nutné
j22._.0002 práce v prostředí Windows 4 Nutné
j22._.0041 využívání elektronické pošty 4 Nutné
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 Nutné
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.1004 Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy 3 Nutné
h26.D.1010 Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovního provozu 4 Nutné
h26.D.1009 Orientace v produktech pošty a smluvních partnerů 4 Nutné
h26.C.1001 Poradenství v odborných otázkách poštovního provozu a přepravy 4 Nutné
h26.C.1026 Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů 4 Nutné
h13.C.2012 Jednání se zákazníkem 5 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.