Typ JP ID
Specializace 101238

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: ,
Nadřízené povolání: Obsluha poštovního provozu
Příbuzné specializace: Pracovník poštovní přepážky univerzální, Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz, Odborný pracovník obsluhy pošty, Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz, Pracovník vnitřní poštovní služby III, Pracovník poštovní přepravy, Pokladník pošty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 030 Kč 34 508 Kč 43 989 Kč 26 104 Kč 34 088 Kč 41 568 Kč
Středočeský kraj 18 726 Kč 27 088 Kč 29 531 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 276 Kč 27 722 Kč 30 720 Kč - - -
Ústecký kraj 20 319 Kč 25 855 Kč 27 694 Kč 24 396 Kč 31 708 Kč 38 953 Kč
Královéhradecký kraj 24 601 Kč 27 178 Kč 32 224 Kč - - -
Pardubický kraj 20 956 Kč 27 049 Kč 29 399 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 23 006 Kč 28 991 Kč 40 190 Kč
Jihomoravský kraj 21 638 Kč 27 257 Kč 28 634 Kč 28 305 Kč 33 050 Kč 36 286 Kč
Zlínský kraj 23 834 Kč 26 088 Kč 30 471 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 790 Kč 26 189 Kč 28 997 Kč 23 841 Kč 29 742 Kč 34 297 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (CZ-ISCO 4222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 470 Kč 34 828 Kč 49 711 Kč - - -
Středočeský kraj 16 383 Kč 32 863 Kč 47 218 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 846 Kč 31 694 Kč 45 893 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 150 Kč 42 175 Kč 56 554 Kč - - -
Ústecký kraj 16 024 Kč 25 239 Kč 38 167 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 635 Kč 28 281 Kč 40 416 Kč - - -
Pardubický kraj 20 952 Kč 26 863 Kč 36 974 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 864 Kč 33 425 Kč 52 250 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 305 Kč 31 405 Kč 44 290 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 738 Kč 27 941 Kč 38 578 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 26 822 Kč 31 632 Kč
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 31 256 Kč 31 280 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nabídka informačních, zprostředkovatelských a elektronických služeb, objednávek časopisů, služeb z IT oblasti a ostatních služeb. 7
Poskytování informací spojených s produkty pošty, přepravou zásilek a provozem pošt buď v hlasové podobě nebo elektronické podobě z call centra. 6
Příjem, evidence a zprostředkování vyřízení stížností. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Logistické a finanční služby 37-42-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor poštovních informačních služeb (37-026-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.1004 Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy 3 Nutné
h26.D.1010 Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovního provozu 4 Nutné
h26.D.1009 Orientace v produktech pošty a smluvních partnerů 4 Nutné
h26.C.1001 Poradenství v odborných otázkách poštovního provozu a přepravy 4 Nutné
h26.C.1026 Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů 4 Nutné
h13.C.2012 Jednání se zákazníkem 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 4 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 4 Nutné
h26._.0021 postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0022 organizace poštovní přepravy 3 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 Nutné
j22._.0002 práce v prostředí Windows 4 Nutné
j22._.0041 využívání elektronické pošty 4 Nutné
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 Nutné
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.