Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102742

Pracovník distančního zákaznického servisu

Pracovník distančního zákaznického servisu vyřizuje telefonicky, elektronickou poštou, přes sociální média, apod., složité požadavky nebo stížnosti zákazníků, s cílem maximalizování zisku pro poskytovatele produktu, udržení jejich dlouhodobé věrnosti značce a uspokojení zákaznických potřeb.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: zákaznický servis
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Specialista služeb zákazníkům
Příbuzné specializace: Manažer call centra, Školitel operátorů zákaznické linky, Operátor zákaznické linky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Identifikace potřeb a požadavků zákazníka.
 • Ověření zákaznické historie.
 • Řešení obdrženého požadavku či reklamace.
 • Příprava a odesílání odpovědí klientům v písemné a elektronické formě.
 • Seznámení se se změnami v pracovních postupech, v portfoliu nabízených produktů a jejich parametrech, a dalších.
 • Aplikace změn v denních pracovních aktivitách.
 • Předání informací o změnách kolegům formou strukturované komunikace.
 • Zadávání dat do informačních systémů.
 • Výkaznictví za období (např. poskytnuté služby, důvody stížností, počty různých typů zákaznických požadavků, čas stravených na různých dílčích aktivitách, atd.).
 • Analýza vykazovaných dat za období (např. dopočítaní ukazatelů).
 • Formulace zpětné vazby na základě analýzy dat.
 • Nabídka doplňkového produktu.
 • Zaškolení dalších osob v oddělení zákaznického servisu.

CZ-ISCO

 • 42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
 • 4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (CZ-ISCO 4222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 470 Kč 34 828 Kč 49 711 Kč - - -
Středočeský kraj 16 383 Kč 32 863 Kč 47 218 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 846 Kč 31 694 Kč 45 893 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 150 Kč 42 175 Kč 56 554 Kč - - -
Ústecký kraj 16 024 Kč 25 239 Kč 38 167 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 635 Kč 28 281 Kč 40 416 Kč - - -
Pardubický kraj 20 952 Kč 26 863 Kč 36 974 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 864 Kč 33 425 Kč 52 250 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 305 Kč 31 405 Kč 44 290 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 738 Kč 27 941 Kč 38 578 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 31 256 Kč 31 280 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech http://data.europa.eu/esco/isco/C4222

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.1221 Telefonické poskytování informací o výrobcích a službách společnosti, včetně poskytování okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů se zakoupeným zbožím či službami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3231 Aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5241 Vyhodnocování a provádění rozborů příčin reklamací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2131 Řešení stížností zákazníků, které nebyly vyřešeny standardními postupy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2231 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.1033 Zpracování dat a vyhledávání informací v kontaktním centru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1024 Orientace v úloze zákaznického servisu v organizační struktuře firmy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1005 Poskytování distančního zákaznického servisu v anglickém jazyce na minimální úrovni (B2) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12.D.3911 Vyhodnocování, analýza, reporting, prezentace výsledků z oblasti zákaznického servisu a předání zpětné vazby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1007 Zaškolení další osoby v kontaktním centru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.B.4004 Obsluha komunikační techniky v kontaktním centru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1024 Vedení písemné a elektronické komunikace v kontaktním centru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1031 Vyřízení požadavku včetně reklamace zákazníka po telefonu se zahrnutím širších souvislostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.1030 Poskytování distančního zákaznického servisu v dalším jazyce na minimální úrovni B2 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0022 zásady prodeje po telefonu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0004 pracovní stres 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0016 obchodní právo 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.