Typ JP ID
Specializace 101027

Tatér

Tatér provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na těle.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Tater
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Porušování integrity lidské kůže.
 • Aplikace permanentního make-upu.
 • Aplikace ozdobných motivů tetováním.
 • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.

CZ-ISCO

 • 51429 - Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 16 101 Kč 19 387 Kč 25 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 20 441 Kč 24 331 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění pigmentace. 6
Vytvoření návrhu tetování. 6
Desinfekce pokožky. 6
Desinfekce pracovních nástrojů. 6
Vzhledová korekce vad pokožky. 6
Vedení příslušné dokumentace. 6
Poučení a konzultace postupu. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví 53xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička 6952H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxM
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů zdravotnictví 53xxJ
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tatér (69-034-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0054 dezinfekce a sterilizace 4 Nutné
k11._.0003 anatomie 4 Nutné
k11._.0007 první pomoc 4 Nutné
h41._.0011 kosmetika 4 Výhodné
h41._.0051 vizážistika 4 Výhodné
k11._.0029 dermatologie 4 Nutné
j31._.0003 psychologie 3 Výhodné
k12._.0081 zdravověda 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41.D.3010 Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie 4 Nutné
k12.D.1001 Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže 4 Nutné
h41.B.4001 Aplikování ozdobných obrazců do kůže klienta bez ohrožení jeho zdraví 4 Nutné
k12.C.1213 Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – tetování 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.