Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30416

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí poskytuje náročné právní služby v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, včetně zabezpečování aplikaci mezinárodních smluv ve vztahu k českým i zahraničním státním orgánům, vykonává specializované právní činnosti při vymáhání výživného, zprostředkování mezinárodních osvojení a opatrovnictví nezletilých dětí v řízení před českými soudy.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Právník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného na základě mezinárodních úmluv.
 • Zajišťování právních činností při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních úmluv.
 • Právní zastupování v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu v rámci ochrany zájmů nezletilých i zletilých českých občanů v zahraničí.
 • Řešení právních případů vymáhání výživného pro nezletilé děti z ciziny a protiprávního přemístění dětí a styku rodičů s nimi.
 • Spolupráce se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Haagské úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Evropské úmluvy o uznání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.
 • Zpracování podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy.
 • Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí.

CZ-ISCO

 • 26199 - Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
 • 26195 - Podnikoví právníci
 • 26351 - Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě
 • 2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
 • 2635 - Specialisté v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (CZ-ISCO 2619)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 872 Kč 58 571 Kč 115 330 Kč 34 910 Kč 50 727 Kč 74 491 Kč
Středočeský kraj 55 810 Kč 81 913 Kč 146 617 Kč 35 429 Kč 43 535 Kč 56 988 Kč
Jihočeský kraj 43 897 Kč 59 983 Kč 89 557 Kč 30 528 Kč 41 697 Kč 51 571 Kč
Plzeňský kraj 19 520 Kč 33 605 Kč 69 186 Kč 33 570 Kč 45 419 Kč 63 692 Kč
Ústecký kraj - - - 33 322 Kč 43 997 Kč 58 568 Kč
Liberecký kraj - - - 34 481 Kč 44 132 Kč 55 196 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 910 Kč 47 285 Kč 60 184 Kč
Pardubický kraj 39 844 Kč 52 928 Kč 74 670 Kč 33 588 Kč 40 474 Kč 52 090 Kč
Jihomoravský kraj - - - 33 659 Kč 43 985 Kč 58 698 Kč
Olomoucký kraj 35 328 Kč 49 779 Kč 85 052 Kč 31 526 Kč 40 959 Kč 54 550 Kč
Zlínský kraj - - - 33 969 Kč 42 894 Kč 59 641 Kč
Moravskoslezský kraj 37 829 Kč 60 123 Kč 97 221 Kč 34 045 Kč 43 920 Kč 57 173 Kč

Specialisté v sociální oblasti (CZ-ISCO 2635)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 34 430 Kč 43 025 Kč 57 581 Kč
Středočeský kraj - - - 30 838 Kč 38 039 Kč 45 798 Kč
Jihočeský kraj - - - 32 374 Kč 39 642 Kč 48 607 Kč
Plzeňský kraj 29 276 Kč 33 956 Kč 51 139 Kč 34 049 Kč 42 351 Kč 52 795 Kč
Karlovarský kraj 24 677 Kč 27 651 Kč 42 215 Kč 29 615 Kč 37 290 Kč 47 404 Kč
Ústecký kraj 28 910 Kč 37 909 Kč 51 320 Kč 29 748 Kč 40 259 Kč 49 975 Kč
Liberecký kraj - - - 28 163 Kč 36 686 Kč 49 955 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 781 Kč 37 248 Kč 46 310 Kč
Pardubický kraj 28 838 Kč 37 137 Kč 47 434 Kč 28 943 Kč 36 983 Kč 44 375 Kč
Kraj Vysočina - - - 31 875 Kč 38 587 Kč 48 363 Kč
Jihomoravský kraj 29 260 Kč 33 114 Kč 38 816 Kč 30 904 Kč 39 665 Kč 52 439 Kč
Olomoucký kraj 23 902 Kč 34 345 Kč 47 942 Kč 32 014 Kč 40 607 Kč 51 031 Kč
Zlínský kraj - - - 31 528 Kč 38 742 Kč 46 870 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 838 Kč 39 964 Kč 48 420 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 53 554 Kč 46 643 Kč
2635 Specialisté v sociální oblasti 32 984 Kč 39 916 Kč
26195 Podnikoví právníci 57 376 Kč 49 993 Kč
26351 Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě - 39 710 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2635 Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství http://data.europa.eu/esco/isco/C2635

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.2041 Zpracovávání celostátní koncepce sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.6041 Zpracovávání celostátních analýz sociálně právní ochrany dětí, péče o ohrožené skupiny obyvatel nebo dětské práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.9041 Zpracovávání podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1041 Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2041 Vyřizování agendy mezinárodně právní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení, včetně zastupování zájmů v soudních sporech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2042 Vyřizování předepsaných náležitostí při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních smluv v rámci mezinárodně právní ochrany dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.5041 Právní zastupování zájmů nezletilých českých občanů v zahraničí, v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu, v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2041 Celostátní koordinování a metodické usměrňování sociálně právní ochrany dětí nebo dětské práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2042 Koordinování spolupráce v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42._.0025 mezinárodněprávní ochrana dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.