Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103435

Analytik IT

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Business analytik, Grafik uživatelského rozhraní, Návrhář databází, Návrhář podnikových procesů, Návrhář software, Procesní konzultant
Podřízené specializace: Návrhář databází, Business analytik, Návrhář software
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

CZ-ISCO

 • 25110 - Systémoví analytici
 • 25120 - Vývojáři softwaru
 • 25210 - Návrháři a správci databází
 • 2511 - Systémoví analytici
 • 2512 - Vývojáři softwaru
 • 2521 - Návrháři a správci databází

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví analytici (CZ-ISCO 2511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 510 Kč 70 658 Kč 132 422 Kč - - -
Jihočeský kraj 39 970 Kč 60 222 Kč 93 517 Kč - - -
Ústecký kraj 29 754 Kč 59 786 Kč 104 894 Kč - - -
Královéhradecký kraj 38 117 Kč 64 444 Kč 85 693 Kč - - -
Pardubický kraj 35 360 Kč 52 527 Kč 81 660 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 481 Kč 51 712 Kč 92 165 Kč - - -

Vývojáři softwaru (CZ-ISCO 2512)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 45 053 Kč 83 844 Kč 146 940 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 643 Kč 51 948 Kč 84 165 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 370 Kč 57 144 Kč 100 053 Kč - - -

Návrháři a správci databází (CZ-ISCO 2521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 575 Kč 71 021 Kč 143 778 Kč - - -
Středočeský kraj 36 790 Kč 54 629 Kč 98 063 Kč - - -
Ústecký kraj 35 309 Kč 61 230 Kč 93 470 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 689 Kč 63 121 Kč 110 830 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2511 Systémoví analytici 65 464 Kč 48 460 Kč
2512 Vývojáři softwaru 69 124 Kč -
2521 Návrháři a správci databází 62 102 Kč 46 071 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2511 Systémoví analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.2009 Porozumění analytické dokumentaci a požadavkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1011 Schopnost rychlé orientace v podnikových procesech z oboru zákazníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6212 Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti informačních systémů v rámci řízení fungování informačních technologií organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2019 Specifikace očekávaných efektů, jejich argumentace a komunikace se zadavateli a uživateli navrženého nebo implementovaného řešení IS/ICT 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2503 Příprava reportu o projektu a jeho prezentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1044 Aplikace norem souvisejících s oblastí informatické bezpečnosti do prostředí organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.2124 Zpracování podkladů pro uživatelskou dokumentaci, tisk vzorů výstupů, vytváření grafického popisu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.3441 Zajištění bezpečnosti a ochrany dat včetně jejich zálohování 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0064 systémové inženýrství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0022 sociální psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0023 management kvality 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0042 management velkých podniků a společností 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0003 zásady vedení porad 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 4
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.