Typ JP ID
Specializace 2182

Vahař

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Weighing-machine setter, Seřizovač vah, Mechanik vah
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Mechanik polygrafických strojů, Mechanik vakuových zařízení, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Seřizovač gumárenských zařízení, Mechanik báňské záchranné služby, Montér vzduchotechniky, Mechanik opravář, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování funkčních vzorků a prototypů.
 • Sestavování, zkoušení a seřizování vah.
 • Provádění oprav všech druhů vah.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 73112 - Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
 • 7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 32 145 Kč 47 164 Kč 53 821 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 372 Kč 30 070 Kč 39 327 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 767 Kč 25 820 Kč 35 342 Kč - - -
Zlínský kraj 31 515 Kč 38 729 Kč 55 716 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 559 Kč 42 590 Kč 58 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení 29 904 Kč 36 255 Kč
73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) 33 821 Kč 38 589 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení oprav, seřizování a oživování číslicových porovnávacích vážicích a měřicích zařízení nebo průmyslových vyhodnocovačů s elektrickými obvody (komparátory, hradly, klopnými obvody, převodníky kódu apod.), programově řízených. 7
Řízení generálních oprav programově řízených navažovacích linek ve sklárnách, gumárnách apod. včetně jejich zkoušení a uvádění do provozu. 7
Řízení externích montáží složitých vážicích zařízení, např. typu EPLK 400, navažovacích linek apod. 6
Seřizování a zkoušení karuselových pytlovacích linek, stolních vah s číselnou indikací, speciálních elektromechanických dávkovacích vah s pneumatickým ovládáním a dalších vah obdobné složitosti, dynamometrických vah se snímači sil a číslicovou indikací nebo dávkovacích vah na kapaliny s parním vytápěním ve výrobě kaučuku. 6
Externí montáže a zkoušení elektromechanických vah, karuselových pytlovacích linek a složitých prototypových vážicích zařízení. 6
Opravy sklonných průmyslových vah všech typů, mostních vah s optikou nebo generální opravy škálových vah. 5
Externí montáže, zkoušení a seřizování speciálních vah v navažovacích linkách ve sklárnách, krmivárnách, gumárnách apod. (mimo vah karuselových). 5
Seřizování a zkoušení vícekomponentních vah dávkovacích, vah dynamometrických, pytlovacích linek nebo pásových vah. 5
Sestavování speciálních navažovacích vah pro navažovací linky, karuselových pytlovacích linek, dávkovacích vah navažovacích a jejich zkoušení nebo stolních vah jednomiskových s číslicovou indikací a jejich seřizování. 5
Opravy stolních sklonných vah a složitých vah běhounových. 4
Lícování břitů do převodových pák saní vahadel a spodních pák u všech typů vah, ustavování odvažovacích stojanů sklonných vah můstkových nebo sestavování sklonných visutých vah, např. typu SVJ, nebo vah úbytkových typu SUV. 4
Externí montáže vibračních a šnekových podavačů vážicích zařízení. 4
Seřizování a zkoušení vah, např. typu SDK 15 apod. 4
Sestavování, zkoušení a seřizování sklonných ústrojí vah, např. typu SDK 15 nebo vah můstkových, registračních ústrojí vah všech typů, zásobníků vah a vah sklonných, technologických nebo dynamometrických, např. typu SDY. 4
Zhotovování převodových mechanizmů technologických vah s kruhovou stupnicí. 4
Opravy decimálních, balančních a jednoduchých běhounových vah. 3
Sestavování koncových spojů, houpacích závěsů a závaží vah, saní nosičů a táhel stolních vah, velkých můstků a mezerních lišt vah, např. typu SDK, nebo ukazatelů sklonných vah. 3
Sestavování rámů mostových vah, elektromagnetických vibrátorů o výkonu do 25 t/h, ložisek a závěsů technologických vah, dvojčinných aparátů do sklonných vah s kruhovou stupnicí, kulových suportů stolních vah, tlumičů pro sklonné váhy s kruhovou stupnicí a pro sklonné váhy můstkové, odvažovacích plošin sklonných můstkových vah nebo běhounu tárovníku. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jemný mechanik 23-62-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce 2363H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení 2653H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik automatizační techniky 2655H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vahař (23-031-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1043 Orientace v normách a v technické dokumentaci vah a vážících zařízeních 3 Nutné
e72.D.4003 Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin 3 Nutné
e74.A.4014 Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav vah a vážících zařízení 3 Nutné
e74.A.3015 Sestavování mechanických součástí i elektronických prvků vah a vážicích zařízení a jejich montáž a oživování 3 Nutné
e74.A.3002 Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí 3 Nutné
e74.D.3787 Kontrola a provádění funkčních zkoušek mechanických i elektronických vah a vážicích zařízení 3 Nutné
e74.D.6523 Diagnostikování poruch vah a vážicích zařízení 3 Nutné
e81.A.4001 Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 Nutné
e71.D.1092 Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek 3 Nutné
e71.A.1007 Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách 3 Nutné
e81.D.1092 Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení 3 Nutné
e74.D.2957 Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav mechanických i elektronických vah a vážících zařízení 3 Nutné
e71.A.4090 Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0038 elektronická vážící zařízení 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e75._.0012 součásti a mechanismy jemné mechaniky 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.