Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100973

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor harvestoru, Operátor vyvážecí soupravy
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Příbuzné specializace: Mechanizátor pro soustřeďování dříví, Obsluha mobilních štěpkovacích strojů, Těžař dříví motomanuální, Dopravce dříví, Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví harvestorem.
 • Obsluha vyvážecí soupravy při výrobě rovnaných sortimentů.
 • Kalibrace měřicího zařízení pracovního stroje určeného k těžbě dříví.
 • Soustřeďování dříví vyvážecími stroji včetně třídění a ukládání na odvozním místě.
 • Třídění dříví podle sortimentů na odvozním místě.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu při těžbě dříví.

CZ-ISCO

 • 83412 - Řidiči a obsluha lesnických strojů
 • 8341 - Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů (CZ-ISCO 8341)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 586 Kč 33 546 Kč 45 026 Kč 23 178 Kč 28 097 Kč 33 123 Kč
Jihočeský kraj 28 966 Kč 34 455 Kč 36 979 Kč 24 427 Kč 33 063 Kč 39 451 Kč
Karlovarský kraj 27 798 Kč 36 401 Kč 58 618 Kč 22 926 Kč 29 410 Kč 33 919 Kč
Ústecký kraj 21 981 Kč 24 970 Kč 31 165 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 23 954 Kč 27 835 Kč 32 147 Kč
Pardubický kraj - - - 23 002 Kč 29 880 Kč 37 521 Kč
Kraj Vysočina 27 267 Kč 32 611 Kč 42 483 Kč 24 582 Kč 30 686 Kč 36 402 Kč
Jihomoravský kraj 22 516 Kč 29 778 Kč 40 793 Kč 24 634 Kč 28 463 Kč 35 551 Kč
Olomoucký kraj - - - 22 616 Kč 27 238 Kč 34 660 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů 30 599 Kč 29 090 Kč
83412 Řidiči a obsluha lesnických strojů 23 408 Kč 28 022 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesních strojů http://data.europa.eu/esco/isco/C8341

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Těžař/těžařka dříví těžebně-dopravními stroji (41-091-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.D.1101 Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1001 Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.4005 Seřizování, ošetřování a údržba těžebního stroje, hydraulické ruky a kácecí hlavice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.5024 Obsluha hydraulické ruky a kácecí hlavice na harvestoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.5025 Obsluha hydraulické ruky na vyvážecí soupravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.3231 Určování správného pracovního postupu při kácení, sortimentaci a vyvážení dříví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0033 sortimentace dříví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0076 technologie oprav a seřizování zemědělských a lesnických strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0060 pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.