Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102430

Technik poplachových systémů

Technik bezpečnostních systémů provádí montáž uvedení do provozu, kontrolu a servis poplachových, kamerových, přístupových, komunikačních, signalizačních a řídících systémů souvisejících s ochranou majetku a osob proti krádežím a v případu tísně.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Technik slaboproudých systémů, Servisní technik, Montér bezpečnostních systémů
Nadřízené povolání: Technik bezpečnostních systémů
Příbuzné specializace: Technik požární signalizace
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Instalace kabelových rozvodů.
 • Montáže a oživování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
 • Montáže a oživování přístupových a docházkových systémů vč. biometrie (ACS).
 • Montáže a oživování kamerových systémů (CCTV).
 • Montáže a oživování audio a video dveřních systémů a systémů přivolání pomoci.
 • Připojování ústředen na dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).
 • Funkční zkoušky a programování poplachových systémů.
 • Opravy, údržba a servis poplachových systémů.

CZ-ISCO

 • 74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
 • 7412 - Elektromechanici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 119 Kč 37 704 Kč 49 714 Kč 25 625 Kč 31 958 Kč 43 030 Kč
Středočeský kraj 21 077 Kč 34 916 Kč 54 552 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 232 Kč 35 548 Kč 51 778 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 760 Kč 34 752 Kč 47 534 Kč - - -
Ústecký kraj 26 672 Kč 36 743 Kč 52 048 Kč 23 271 Kč 29 323 Kč 33 557 Kč
Královéhradecký kraj 14 602 Kč 31 658 Kč 45 579 Kč 27 855 Kč 32 759 Kč 41 071 Kč
Kraj Vysočina 22 299 Kč 34 278 Kč 49 034 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 412 Kč 33 397 Kč 47 343 Kč 26 418 Kč 32 622 Kč 41 263 Kč
Olomoucký kraj 18 879 Kč 32 591 Kč 45 270 Kč - - -
Zlínský kraj 20 647 Kč 33 744 Kč 54 190 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 307 Kč 34 825 Kč 47 761 Kč 25 139 Kč 31 497 Kč 40 490 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 34 399 Kč 31 080 Kč
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 34 086 Kč 32 116 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7412 Elektromechanici a seřizovači http://data.europa.eu/esco/isco/C7412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik zabezpečovací techniky 2656H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Spojový mechanik 26-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.3011 Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4022 Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.2922 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, oživování, kontrolu, diagnostikování závad a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí apod. techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.3769 Kontrola a provádění funkčních zkoušek zvukové techniky 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.4004 Opravy elektronických přístrojů, zařízení a systémů, včetně výpočetní techniky 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3762 Kontrola a provádění funkčních zkoušek zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.6511 Diagnostikování poruch zařízení a sítí elektronických komunikací 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.3021 Sestavování, montáž, opravy, rekonstrukce, zapojování a oživování zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1095 Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění instalace, údržby a oprav elektronických přenosových telekomunikačních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.4007 Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav zařízení sítí elektronických komunikací 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.4008 Vyhledávání závad, oprava a údržba elektronických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.3012 Sestavování, montáž, zapojování a oživování elektrických slaboproudých rozvodů a jejich součástí a zařízení včetně připojení k napájecí soustavě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3431 Vykonávání jednoduchých montážních prací a oprav telekomunikačních zařízení a sítí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.1016 Orientace v technické dokumentaci a normách a používání této dokumentace při montáži a zapojování slaboproudých zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3113 Montáž zabezpečovacích systémů (detektory, koncentrátory, klávesnice, ústředny, spínače, jističe, apod.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4017 Programování řídicích jednotek a ústředen zabezpečovacích systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.4061 Testování, měření, opravy a údržba systémů dálkových a vyhrazených přenosů informací (např. audio, video, datové) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.1020 Orientace v technické dokumentaci a normách a používání této dokumentace při montáži a zapojování zařízení poplachových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0053 počítačový hardware 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0001 elektrotechnika 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0022 elektronické prvky 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.