Typ JP ID
Povolání 102061

Vzorkař pitné vody

Vzorkař pitné vody provádí odběr vzorků pitné a surové vody na odběrných místech vodovodních řadů, zdrojů a úpraven vod.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Vodárenský technik vzorkař
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků pitných a surových vod v odběrných místech.
 • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

CZ-ISCO

 • 75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
 • 7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 638 Kč 36 489 Kč 55 502 Kč - - -
Středočeský kraj 23 397 Kč 36 371 Kč 55 253 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 414 Kč 31 471 Kč 44 352 Kč - - -
Ústecký kraj 22 652 Kč 32 806 Kč 48 309 Kč - - -
Liberecký kraj 23 337 Kč 34 814 Kč 44 357 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 933 Kč 31 503 Kč 59 428 Kč - - -
Pardubický kraj 24 617 Kč 30 230 Kč 39 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 469 Kč 29 909 Kč 40 231 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 697 Kč 27 215 Kč 36 057 Kč - - -
Zlínský kraj 21 212 Kč 29 558 Kč 36 961 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 679 Kč 33 658 Kč 43 486 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 31 708 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vzorkař/vzorkařka pitné vody (36-079-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.4026 Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody 3 Nutné
f13.D.4025 Měření chemických vlastností a charakteristika mikrobiologických vlastností vzorků odpadních vod a kalů 3 Nutné
f24.D.8001 Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků 3 Nutné
f13.D.4024 Odběr vzorků surové a pitné vody 3 Nutné
l24.D.1804 Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f24._.0003 techniky a postupy kontroly čistoty vody 3 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 3 Výhodné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Výhodné
j13._.0001 fyzika obecně 3 Výhodné
j14._.0021 analytická chemie 3 Nutné
j14._.0014 hydrochemie 4 Výhodné
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.