Typ JP ID
Specializace 6941

Makléř asistent

Makléř asistent zajišťuje akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí, přípravu dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry podle pokynů vedoucího pracovníka.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Pracovník vnitřních bankovních služeb, Pracovník systému platebních karet, Bankovní pokladník, Pracovník podpisových vzorů, Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků, Pracovník řízení úvěrů, Pracovník spotřebitelských úvěrů, Pracovník kapitálových obchodů, Pracovník správy úvěrového portfolia, Pracovník klientského centra banky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí.
 • Dojednávání a uzavírání všech typů obchodů s cennými papíry a deriváty pro malé investory.
 • Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry.
 • Příprava a realizace běžných komplexních operací s cennými papíry a deriváty pro klienty.
 • Zpracování výstupů podle zadání analytiků.
 • Vedení předepsaných dokumentací.

CZ-ISCO

 • 43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví
 • 4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 4312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 140 Kč 42 950 Kč 70 087 Kč 27 630 Kč 38 179 Kč 59 462 Kč
Středočeský kraj - - - 26 162 Kč 31 671 Kč 40 153 Kč
Jihočeský kraj - - - 24 320 Kč 31 073 Kč 38 864 Kč
Plzeňský kraj 26 830 Kč 32 154 Kč 44 611 Kč - - -
Ústecký kraj 31 085 Kč 37 563 Kč 53 745 Kč 25 604 Kč 32 435 Kč 39 261 Kč
Liberecký kraj - - - 26 150 Kč 31 759 Kč 43 398 Kč
Královéhradecký kraj 23 887 Kč 27 185 Kč 34 989 Kč 25 581 Kč 31 916 Kč 36 103 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 906 Kč 29 424 Kč 39 016 Kč
Jihomoravský kraj - - - 25 222 Kč 30 497 Kč 34 795 Kč
Olomoucký kraj 23 866 Kč 30 963 Kč 38 899 Kč 25 841 Kč 30 307 Kč 39 645 Kč
Zlínský kraj - - - 26 420 Kč 31 252 Kč 38 759 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 25 870 Kč 31 661 Kč 39 702 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 37 897 Kč 31 962 Kč
43124 Úředníci v oblasti peněžnictví 27 948 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Základní analýzy rozšířené skupiny sledovaných společností podle přidělené gesce a zpracování výstupů podle zadání analytiků včetně jejich ediční finalizace. 7
Aktualizace databází, příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry a zajišťování ostatní dokumentární a administrativní činnosti podle pokynů vedoucího pracovníka. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu 6641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví 6442M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.6432 Zpracovávání základních analýz skupiny sledovaných společností podle přidělené gesce dle zadání analytiků 4 Nutné
i13.D.8434 Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry včetně aktualizace informací v příslušných databázích 4 Nutné
i13.D.8435 Příprava podkladů a dokladů pro realizaci běžných komplexních operací s cennými papíry a deriváty pro malé investory 4 Nutné
i11.D.8436 Vedení předepsaných dokumentací, popř. provádění další administrativní činnosti dle pokynů nadřízeného 4 Nutné
i11.D.9432 Zpracovávání ediční finalizace výstupů 4 Nutné
i13.C.2435 Dojednávání a uzavírání všech typů obchodů s cennými papíry a deriváty pro malé investory 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 4 Nutné
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 4 Nutné
i13._.0044 základní principy obchodování s cennými papíry 4 Nutné
i13._.0045 kapitálové trhy, makléřská činnost 4 Nutné
i11._.0046 investiční bankovnictví 4 Nutné
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.